«акон про вибори президента ¤к за¤вка на фальсиф≥кац≥ю

23 липн¤ Ѕё“ ≥ ѕарт≥¤ рег≥он≥в 316 голосами "за" ухвалили у ¬ерховн≥й –ад≥ в зм≥ни до закону про вибори президента.

—уть цих зм≥н засв≥дчила: ¤кщо з 2004 року сусп≥льство, може, й зм≥нилос¤, то пол≥тична "ел≥та" Ц н≥. ¬она так само готова, без переб≥льшенн¤, на все, аби зберегтис¤ при влад≥.

«окрема, зм≥нами ѕ– ≥ Ѕё“ пропонуЇтьс¤ норма, зг≥дно з ¤кою виборч≥ ком≥с≥њ формуютьс¤ виключно з людей, зареЇстрованих на в≥дпов≥дн≥й територ≥њ. Ќа практиц≥ це означаЇ, що в √олован≥вському район≥  ≥ровоградськоњ област≥, де влада, б≥знес ≥ зал¤кане населенн¤ донедавна контролювалис¤ депутатом Ћозинським, на виборах неодм≥нно перемогла б визначена ним кандидатура, незалежно в≥д того, ¤к би це населенн¤ голосувало.

¬ ≥нших рег≥онах, де "все схоплено" ≥ншою пол≥тичною силою, ситуац≥¤ була б дзеркальною.

 онкуруючим з Ѕё“ ≥ ѕ– кандидатам у президенти дуже важко буде знайти дес¤тки тис¤ч людей, ¤к≥ б ризикували б житт¤м ≥ здоровТ¤м заради справедливост≥ п≥драхунку голос≥в на окрем≥й д≥льниц≥, особливо п≥сл¤ того, ¤к фальсиф≥катори 2004 року уникнули покаранн¤.

ўе одна норма законопроекту, що забезпечуЇ умови дл¤ фальсиф≥кац≥њ Ц щодо можливост≥ ухваленн¤ р≥шенн¤ виборчими ком≥с≥¤ми без необх≥дност≥ кворуму.

” статт≥ 28 ухваленого закону йдетьс¤: "–≥шенн¤ виборчоњ ком≥с≥њ приймаЇтьс¤ в≥дкритим голосуванн¤м б≥льш≥стю голос≥в в≥д складу ком≥с≥њ. ¬ день голосуванн¤ та п≥д час повторного голосуванн¤, при п≥драхунку голос≥в, а також при встановленн≥ п≥дсумк≥в голосуванн¤ у межах територ≥ального виборчого округу, р≥шенн¤ виборчоњ ком≥с≥њ приймаЇтьс¤ б≥льш≥стю голос≥в в≥д присутн≥х член≥в ком≥с≥њ".

Ќа практиц≥ ц¤ норма означатиме, що к≥лька член≥в виборчих ком≥с≥й, змовившись, можуть ≥м≥тувати зас≥данн¤, нав≥ть не ставл¤чи до в≥дома ≥нших член≥в ком≥с≥њ, та створити ц≥лковитий хаос конкуруючих частин виборчих ком≥с≥й, що буде вир≥шуватис¤ в передбачувано корупц≥йний спос≥б.

“акож депутати Ѕё“ ≥ ѕарт≥њ рег≥он≥в забезпечили законну можлив≥сть без жодних по¤снень видвор¤ти з виборчих д≥льниць спостер≥гач≥в та представник≥в преси простим р≥шенн¤м виборчоњ ком≥с≥њ.

Ќа практиц≥ це означатиме, що надзвичайно важливий сусп≥льний контроль за голосуванн¤м та п≥драхунком голос≥в, ¤кий у багатьох випадках в ”крањн≥ був найголовн≥шим чинником чесних вибор≥в, буде втрачено, причому легально.

 р≥м того, депутати ѕ–≥Ѕё“ запровадили норму, за ¤кою списки виборц≥в можна зм≥нювати нав≥ть у день голосуванн¤. ѕричому депутати створили плутанину в питанн≥, ¤к саме вносити зм≥ни до списк≥в виборц≥в.

—карга на невключенн¤ виборц¤ може подаватис¤ або до територ≥альноњ виборчоњ ком≥с≥њ, або до органу веденн¤ ƒержавного реЇстру виборц≥в чи суду. ќтже, за цим законом (ст. 35) одразу чотири органи, разом ≥з д≥льничною виборчою ком≥с≥Їю, в≥дпов≥датимуть за включенн¤ виборц≥в до виборчого списку, що створюЇ додатков≥ можливост≥ дл¤ безв≥дпов≥дальност≥ ≥ приховуванн¤ "к≥нц≥в".

ќчевидно, що все це робитьс¤ св≥домо.

«г≥дно з≥ статтею 32 закону "—каргаЕ (на в≥дсутн≥сть у списку виборц≥в) може бути подана не п≥зн≥ше, н≥ж за одну годину до зак≥нченн¤ голосуванн¤". ¬очевидь, зм≥ни до виборчих списк≥в нав≥ть у день вибор≥в з боку одразу к≥лькох орган≥в можуть викликати так≥ фальсиф≥кац≥њ, у пор≥вн¤нн≥ з ¤кими другий тур президентських вибор≥в 2004 року видастьс¤ в≥дносно законним.

ўе один винах≥д депутатськоњ думки Ц норма, зг≥дно з ¤кою "—каргаЕ щодо порушень, ¤к≥ мали м≥с це в день голосуванн¤, - (розгл¤даЇтьс¤ виборчою ком≥с≥Їю) не п≥зн≥ш н≥ж за одну годину до зак≥нченн¤ голосуванн¤" (—т. 96).

“обто в останню годину голосуванн¤ можна "чудити" що завгодно, ≥ н≥¤ких скарг ком≥с≥¤ вже не розгл¤датиме.

” статт≥ 43 виборчого закону вказано: "ƒобров≥льний внесок ф≥зичноњ особи до виборчого фонду одного кандидата на пост ѕрезидента ”крањни не може перевищувати чотирьохсот м≥н≥мальних розм≥р≥в зароб≥тноњ плати. Ќе п≥дл¤гають обмеженн¤м за сумою ≥ к≥льк≥стю перерахувань власн≥ кошти кандидата на пост ѕрезидента ”крањни, а також власн≥ кошти парт≥њ (парт≥й, що вход¤ть до виборчого блоку), ¤к≥ висунули кандидата, ¤к≥ перераховуютьс¤ на накопичувальний рахунок".

“аким чином, зв≥тувати за виборч≥ фонди мають прост≥ кандидати, а кандидати, висунут≥ в≥д парт≥й ≥ блок≥в Ц н≥. “акож "прост≥" кандидати, ¤к≥ захочуть отримати п≥дтримку парт≥й, щоб також уникнути ф≥нансового контролю, будуть пост≥йно ризикувати, оск≥льки ¤кщо парт≥¤ раптом "передумаЇ" - наприклад, буде куплена, то такого кандидата буде зн¤то з вибор≥в.

Ѕ≥льше того, проголосован≥ Ѕё“ ≥ ѕ– зм≥ни (ст. 56) в≥дкривають дл¤ ÷ентральноњ виборчоњ ком≥с≥њ (в ¤к≥й, ¤к в≥домо, до 90% Ї висуванц¤ми ѕ– або Ѕё“) можлив≥сть своњм р≥шенн¤м зн≥мати з реЇстрац≥њ кандидат≥в у президенти, причому це р≥шенн¤ практично не можливо буде оскаржити.

“ак само в ¤вочному пор≥дку оголошуЇтьс¤ й новообраний президент.

«г≥дно з≥ зм≥нами, "ќф≥ц≥йним оголошенн¤м результат≥в вибор≥в ѕрезидента ”крањни Ї оголошенн¤ головуючим на зас≥данн≥ ÷ентральноњ виборчоњ ком≥с≥њ результат≥в вибор≥в ѕрезидента ”крањни", тобто без необх≥дност≥ оприлюдненн¤ в «ћ≤.

“аким чином, теоретично, головуючий на зас≥данн≥ ÷¬ , призначений в≥д ѕ– ≥ Ѕё“, може оприлюднити, що в ”крањн≥ на виборах перем≥г будь-хто, хоч ¬ас¤ ѕупк≥н, ≥ його негайно можна ≥наугурувати й в≥ддавати йому права ¬ерховного √оловнокомандувача.

÷≥кава схема ви¤вилас¤ в запропонован≥й систем≥ оскарженн¤ результат≥в вибор≥в. «г≥дно ≥з запропонованими Ѕё“ ≥ ѕ– зм≥нами,

"3. ƒ≥њ кандидат≥в на пост ѕрезидента ”крањни, парт≥й (блок≥в) Ц субТЇкт≥в виборчого процесу, њх дов≥рених ос≥б оскаржуютьс¤ до  ињвського апел¤ц≥йного адм≥н≥стративного суду.

4. ѕовноваженн¤ суду встановлен≥ ст. 117  одексу адм≥н≥стративного судочинства ”крањни не можуть бути застосован≥ судами щодо спор≥в ¤к≥ стосуютьс¤ призначенн¤, п≥дготовки ≥ проведенн¤ вибор≥в ѕрезидента ”крањни.

5. —уд розгл¤даЇ та вир≥шуЇ адм≥н≥стративн≥ справи, передбачен≥ визначен≥ цим законом, прот¤гом двох дн≥в з часу зак≥нченн¤ голосуванн¤ на виборчих д≥льниц¤х.

6. Ќе розгл¤нут≥ позови судом прот¤гом терм≥ну визначеного в пункт≥ 6 статт≥ 99 залишаютьс¤ без розгл¤ду
".

“обто фактично суд, про ¤кий ход¤ть легенди, може послатис¤ на зайн¤т≥сть ≥ "послати" будь-кого з≥ своњми скаргами на фальсиф≥кац≥њ, без жодноњ можливост≥ апел¤ц≥њ.

јдже за запропонованими зм≥нами р≥шенн¤ першоњ ≥нстанц≥њ Ї одночасно й р≥шенн¤м останньоњ. “обто права на апел¤ц≥ю, до реч≥, передбаченого  онституц≥Їю ”крањни, тут не ≥снуЇ.

Ќа практиц≥ за рахунок ц≥Їњ норми розпод≥л сил у  ињвському апел¤ц≥йному адм≥н≥стративному суд≥ ви¤витьс¤ важлив≥шим, за розпод≥л електоральних симпат≥й в крањн≥. «а рахунок передач≥ ус≥х прав цим конкретним судам Ѕё“ ≥ ѕ– прагнуть убезпечити свою подальшу пол≥тичну долю в раз≥ програшу свого кандидата на виборах та перемоги конкурента.

ѕрим≥тно, що закон про вибори президента ѕарт≥¤ рег≥он≥в ≥ Ѕё“ ухвалили п≥сл¤ напружених торг≥в, ¤к≥ камуфлювалис¤ блокуванн¤м парламенту, розмовами про п≥двищенн¤ м≥н≥мальноњ зарплати ≥ прожиткового м≥н≥муму.

 оли д≥йшли до згоди, в обм≥н на закон про вибори президента соц≥альн≥ гасла були згорнут≥. ѕаралельно Ѕё“ ≥ ѕ– сп≥льно ухвалили зм≥ни до законодавства щодо ф≥нансового оздоровленн¤ банк≥в, ¤к≥ фактично зменшили зобовТ¤занн¤ банк≥в перед вкладниками - тими самими людьми, ¤ких Ѕё“ ≥ ѕ– об≥ц¤ють "захищати".

"Ѕоротьба за пор¤тунок населенн¤" стала дл¤ депутат≥в менш значущою, н≥ж п≥дготовка фальсиф≥каторського закону про вибори та захист своњх банк≥в в≥д населенн¤.

ќтже, ¤к≥ висновки?

ѕерший ≥ головний. ‘актична коал≥ц≥¤ ѕ–≥Ѕё“ д≥Ї.

÷им пол≥тичним силам не вдалос¤ позбавити народ права вибору п≥д час конституц≥йноњ реформи, тому вони намагаютьс¤ зробити це право чисто формальним. ќл≥гарх≥¤ прагне ц≥лком п≥дкорити крањну, ≥, суд¤чи з загально пол≥тичного р≥вн¤ ц≥Їњ ол≥гарх≥њ, н≥¤кого нат¤ку на "просв≥чен≥сть" таке правл≥нн¤ не передбачаЇ.

“реба сказати, це робитьс¤ не в≥д великоњ сили. —оц≥олог≥чн≥ опитуванн¤ р≥зних соц≥олог≥чних ф≥рм п≥дтверджують, що б≥льше 50% населенн¤ не хочуть бачити на посад≥ президента ан≥ януковича, ан≥ “имошенко.

як св≥дчать зм≥ни до закону про вибори президента, щоб впоратис¤ з ц≥Їю неприЇмн≥стю Ѕё“ ≥ ѕ– вз¤ли курс на в≥дверте плануванн¤ фальсиф≥кац≥њ. ћотиви стор≥н р≥зн≥.

¬очевидь, ≥ ѕ– ≥ Ѕё“ переконали слова пол≥ттехнолог≥в, що 2004 р≥к не повторитьс¤, ≥ народов≥ вже все одно, ¤к≥ б фальсиф≥кац≥њ не трапилис¤.  р≥м того, вочевидь, ёл≥¤ “имошенко п≥шла "ва-банк", коли думка виборц≥в, св≥товоњ громадськост≥ та ризики вже не мають значенн¤.

¬ажче сказати, нав≥що так≥ зм≥ни ≥ так≥ ризики януковичу, в≥д ¤кого ще не ц≥лком "в≥длипли" звинуваченн¤ у фальсиф≥кац≥¤х 2004 року.

ƒругий висновок Ц в крањн≥ фактично не ≥снуЇ вищого представницького органу.

якщо депутати когось ≥ представл¤ють, то переважно тих, кому вони заплатили за своЇ м≥сце у списках. ќсобливо наочно цю тезу довело в≥дстоюванн¤ б≥льш≥стю парламентар≥в ≥дењ обранн¤ президента в парламент≥, в той час ¤к проти цього виступаЇ понад 80% населенн¤.

 ≥лька м≥с¤ц≥в тому парламент дружно проголосував за в≥дверто антиконституц≥йну дату президентських вибор≥в, мотивуючи це переважно тим, що конституц≥йна дата зриваЇ њм кан≥кули. “обто кан≥кули ви¤вилис¤ важлив≥ш≥ за  онституц≥ю. « таким р≥внем правосв≥домост≥ парламент не маЇ права на ≥снуванн¤.

“реба добре усв≥домлювати, що депутати в ц≥ дн≥ й м≥с¤ц≥ зайн¤т≥ стратег≥чним завданн¤м Ц ¤к "нагр≥ти" украњнське сусп≥льство. ѕаралельно з цим вони час в≥д часу в≥двол≥каютьс¤ на те, ¤к "нагр≥ти" своњх колег по парламенту.

¬ питанн≥ забезпеченн¤ свободи вибор≥в не може бути вагань. ¬≥дносно в≥льн≥ вибори Ц одне з небагатьох дос≥ актуальних завоювань помаранчевоњ революц≥њ. ѕроте це завоюванн¤ надзвичайно важливе, ¤ке перетворюЇ масу на народ, ¤кий сам обираЇ соб≥ владу.

“ому президент ёщенко повинен накласти вето. јле самого вето буде не досить. ўоб унеможливити плануванн¤ фальсиф≥кац≥њ ≥ доланн¤ вето, президент маЇ видати указ про розпуск парламенту.

‘ормальних привод≥в дл¤ цього досить, починаючи з так ≥ незТ¤сованоњ  онституц≥йним —удом норми про необх≥дн≥сть поданн¤ президентов≥ кандидатури премТЇра в раз≥ зм≥ни складу коал≥ц≥њ, ≥ зак≥нчуючи питанн¤м на¤вност≥ чи в≥дсутност≥ коал≥ц≥њ в нин≥шньому парламент≥.

ѕраво розпустити парламент у президента збер≥гаЇтьс¤ доти, доки не настане п≥вроку до зак≥нченн¤ його повноважень, тобто щонайменше до середини серпн¤. якщо  — визнаЇ законн≥сть указу президента, ≥ вдастьс¤ забезпечити парламентськ≥ вибори нав≥ть за старим виборчим законодавством Ц прекрасно.

ѕроте, нав≥ть ¤кщо нових вибор≥в парламенту не в≥дбудетьс¤, а  онституц≥йний —уд через к≥лька м≥с¤ц≥в визнаЇ указ президента неконституц≥йним, прот¤гом цих к≥лькох м≥с¤ц≥в виборчий процес почнетьс¤ за старим законом ≥, можливо, запланована фальсиф≥кац≥¤ буде з≥рвана.

¬с≥м, ≥ сусп≥льству, ≥ президентов≥ варто усв≥домити, ¤к≥ за масштабами загрози несе в соб≥ нав≥ть саме ≥снуванн¤ цього складу парламенту, ¤кий, ¤к остаточно довели под≥њ в √олован≥вському л≥с≥, став соц≥ально небезпечним.

P. S. ƒо реч≥, суд¤чи з участ≥ автора у робот≥ виборчоњ ком≥с≥њ, найб≥льше прозорост≥ вибор≥в допомогла б присутн≥сть п≥д час п≥драхунку голос≥в максимальн≥й к≥лькост≥ спостер≥гач≥в та представник≥в р≥зних правоохоронних орган≥в, а також обмеженн¤ часу голосуванн¤ 18 годиною.

ѕ≥сл¤ цього часу реально голосують одиниц≥ виборц≥в (тим б≥льше взимку), в той час ¤к н≥чне виснаженн¤ член≥в виборчих ком≥с≥й дуже ≥стотно спри¤Ї фальсиф≥кац≥¤м.

“ак≥ прост≥ зм≥ни дали б можлив≥сть крањн≥ отримати президента вже ввечер≥ дн¤ голосуванн¤, ¤к це ≥ Ї в цив≥л≥зованих крањнах. ѕричому саме того президента, за кого проголосували б виборц≥.

јле депутатам ѕ– ≥ Ѕё“, суд¤чи з ухваленого закону про вибори президента, так≥ прост≥ р≥шенн¤ не потр≥бн≥.

28.07.2009, ќлександр ѕал≥й, дл¤ ”ѕ


„итайте також:
 рах рад¤нських "ел≥т"
Ўирока коал≥ц≥¤. ѕ≥сл¤мова
—праведлив≥сть Ї. «а нењ варто боротис¤
ёл≥¤ “имошенко: "ѕропало все!" (¬≥део)
“имошенко Ц техн≥чний кандидат януковича?
÷е солодке слово "стаб≥л≥зець"
Ukraine: Failed Democracy
≤гор ¬орон≥н: "’≥ба це справедливо, що в нас газ дорожче, н≥ж в Ќ≥меччин≥?" (≈ѕ)

≤нш≥ статт≥...


© 2000-2009 ””крањнська правда“
ѕередрук матер≥ал≥в т≥льки за на¤вн≥стю г≥перпосиланн¤ на www.pravda.com.ua
ѕост≥йне посиланн¤ ц≥Їњ статт≥: http://www.pravda.com.ua/news/2009/7/28/99024.htm

Сайт создан в системе uCoz