√оловна > ѕрограмне забезпеченн¤ > дл¤ Internet >
WinProxy CZ FAQ

WinProxy CZ FAQ 1.1
===================

Ќайб≥льш поширеними питанн¤ми Ї: 
Frequently Asked Questions (970821)
(C)opyright 1997 by Pavel KUNCL, LAN-Projekt
winproxy@winproxy.net

«агальн¤ ≥нформац≥¤
Q: ўо таке WinProxy?

A: WinProxy Ї програмою, що надаЇ доступ до мереж≥ Internet 
  дл¤ ц≥лоњ локальноњ мереж≥ ≥ охорон¤Ї њњ при допомоз≥ firewall.

Q: як≥ послуги WinProxy надаЇ?

A: ѕередус≥м можлив≥сть перегл¤ду WWW стор≥нок ≥ розпод≥л
  електронноњ пошти, а також FTP ≥ Telnet gateway.

Q: ўо таке firewall?

A: Firewall це комп'ютер на кордон≥ м≥ж LAN ≥ мережею
  Internet з в≥дключеним напр¤мом пакет≥в, що охорон¤Ї
  внутр≥шн≥ комп'ютери в≥д зовн≥шнього проникненн¤. 

Q: ўо таке IP адреса?

A: ÷е ун≥версальна адреса кожного комп'ютера в рамках
  мереж≥ Internet, ¤ка за допомогою TCP/IP протоколу
  дозвол¤Ї встановлювати взаЇмозв'¤зок. —кладаЇтьс¤ з чотирьох 
  чисел в≥дд≥лених точками (195.118.31.47).

Q: ўо таке Intranet?

A: Intranet це приватна мережа комп'ютер≥в, ¤к≥ працюють, ¤к 
  справжн≥й Internet.  ожний може њњ сконф≥гурувати сам. 
  якщо к≥льк≥сть комп'ютер≥в менше н≥ж 255, то рекоммендуетс¤ 
  привласнити IP адресу 192.168.1.1 першому комп'ютеру (з WinProxy), 
  192.168.1.2 - другому тощо. ƒокладну ≥нформац≥ю знайдете в 
   ер≥вництв≥ по використанню.

Q: ўо таке cache?

A: Cache - це м≥сце на диску вид≥лене дл¤ сп≥льного використанн¤, на ¤ке 
  записуютьс¤ вс≥ об'Їкти зчитан≥ з мереж≥ Internet. якщо в≥д користувача 
  поступить запит, то буде використаний об'Їкт з cache, а т≥льки в тому 
  випадку, ¤кщо в≥н там не буде знайдений, встановлюЇтьс¤ зв'¤зок. ÷е 
  самий кращий (самий дешевий) спос≥б приЇднанн¤ до мереж≥ Internet за 
  допомогою модему.
  
Q: як довго об'Їкт в cache збер≥гаЇтьс¤?

A: ÷е передус≥м залежить в≥д об'Їму cache. якщо в≥дбуваЇтьс¤ запис в 
  повний cache, то першими будуть видален≥ сам≥ старш≥ об'Їкти. 
  Ќаступним чинником Ї так званий Time-To-Live (TTL), тобто можлив≥сть 
  встановити терм≥н "житт¤" об'Їкт≥в певного типу (FTP, HTTP, URL). 
  ƒл¤ WWW стор≥нок, до ¤ких звертаютьс¤ часто (б≥ржа, драйвери) 
  рекомендуЇтьс¤ встановити TTL на нуль.

Q: ’то такий ISP?

A: ISP це "Internet Services Provider", тобто суб'Їкт ¤кий надаЇ послуги 
  пов'¤зан≥ з мережею Internet.  р≥м п≥дключенн¤ до мереж≥ Internet, 
  створюЇ поштовий ¤щик ≥ в≥ртуальний домен дл¤ електронноњ пошти. 

Q: ўо таке DNS?

Q: "Domain Name Server" (DNS) переводить DNS адресу (наприклад 
  www.company.com) в числову IP адресу (наприклад 147.211.12.33).


Demo верс≥¤ WinProxy
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Q: як швидше за все можна отримати актуальну верс≥ю WinProxy?

A: Demo верс≥ю можна отримати на домашн≥й WWW стор≥нц≥
  ф≥рми LAN-Projekt (http://www.lanprojekt.cz/winproxy)
  або пр¤мо на FTP сервер≥   
  (ftp://nms.lanprojekt.cz/pub/network/winproxy/).

Q: як≥ обмеженн¤ Ї у demo верс≥њ?

A: ƒозвол¤Ї п≥дключити одночасно максимально двох користувач≥в, 
  створити три поштових ¤щики ≥ обмежуЇ об'Їм сасhe 1 MB.

Q: ≤снуЇ ¤ке-небудь обмеженн¤ за часом?

A: Ќ≥. ћожете, однак, звернутис¤ до продавц¤ (за адресою:  
  rusales@winproxy.cz) ≥ отримати в≥д нього ключ, ¤кий
  ¬ам дозволить прот¤гом 20 дн≥в познайомитис¤
  з необмеженою верс≥Їю.

Q: Ќаша LAN включаЇ в себе всього дек≥лька комп'ютер≥в. 
  „и треба нам купувати необмежену верс≥ю?

A: Ќеобов'¤зково. ƒо ¬аших послуг Ї верс≥њ дл¤ 5
  ≥ 10 користувач≥в, ¤к≥ в≥др≥зн¤ютьс¤ ц≥ною.

Q: ћова йде про к≥льк≥сть одночасно п≥дключених
  користувач≥в чи к≥льк≥сть поштових ¤щик≥в?

A: ÷е одне ≥ теж.

Q: —к≥льки коштуЇ WinProxy ≥ де його можна замовити?

A: ÷≥нник ≥ можлив≥ вар≥анти замовленн¤ знаход¤тьс¤ на домашн≥й
  стор≥нц≥ ф≥рми LAN-Projekt (http://www.lanprojekt.cz/winproxy). 
  якщо виникнуть питанн¤, звертайтес¤ за адресою rusales@winproxy.net

Q: як в≥дбудетьс¤ продаж?

A: ѕри куп≥вл≥ WinProxy отримаЇте л≥ценз≥ю на актуальну верс≥ю, 
  а також сер≥йний номер з ключем. ѕ≥сл¤ проведенн¤ платежу, ¬ам 
  буде посланий через e-mail або факс актив≥зуючий ключ. ¬ласники 
  попередн≥х верс≥й можуть актуальну верс≥њ придбати з WWW стор≥нки. 
  ¬ цьому випадку ключ залишаЇтьс¤ ≥ надал≥ д≥йсним.

Q: ћожливий upgrade?

ј: ѕ≥д Upgrade WinProxy маЇтьс¤ на уваз≥ перех≥д користувач≥в в≥д 
  верс≥њ з меншою к≥льк≥стю користувач≥в до верс≥њ з б≥льшою к≥льк≥стю 
  користувач≥в. …ого ц≥на розрахована ¤к р≥зниц¤ м≥ж верс≥¤ми ≥ плюс 20 %.

Q: „и забезпечуЇтьс¤ техн≥чна п≥дтримка?

A: “ехн≥чна п≥дтримка можлива т≥льки посередництвом e-mail. Ќасамперед 
  прид≥л¤Їмо увагу власникам л≥ценз≥й WinProxy, але в≥дпов≥даЇмо ≥ на 
  питанн¤ вс≥х зац≥кавлених в нашому продукт≥.  онкретну ≥нформац≥ю
  знайдете на http://www.lanprojekt.cz/winproxy.


WinProxy поради
~~~~~~~~~~~~~
 
Q: як провести конф≥гурац≥ю WinProxy?

A: ÷е можливо т≥льки через WWW browser HTTP п≥дключенн¤м
  до комп'ютера з WinProxy через порт 3129   
  (http://<WinProxyHost>:3129/admin)

Q: я хочу перенести ≥снуючу конф≥гурац≥ю WINPROXY 
  з одного комп'ютера на ≥нший. як це зробити?

A: «апуст≥ть програму REGEDIT ≥ експортуйте г≥лку  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\M&Msoft\WinProxy].
  Ќа ≥ншому комп'ютер≥ њњ под≥бним чином ≥мпортуйте.


Hardware ≥ software
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Q: яка операц≥йна система потр≥бна дл¤ експлуатац≥њ WinProxy?

A: WinProxy працюЇ на комп'ютер≥ з MS Windows 95 або
  MS Windows NT 3.5/4.0 з ≥нстальованим протоколом
  TCP/IP (ћережа / ѕротоколи / Microsoft / TCP/IP). 
  ≤нш≥ комп'ютери (кл≥Їнти) можуть працювати ≥
  в систем≥ MS Windows 3.11 / for WorkGroups.

Q: який hardware потр≥бний?

A: ћ≥н≥мальна конф≥гурац≥¤ в≥дпов≥дноњ операц≥йноњ системи, 
  приблизно 1 MB в≥льного м≥сц¤ на диску ≥ достатн≥й об'Їм 
  дл¤ cache. ƒл¤ б≥льшоњ к≥лькост≥ користувач≥в рекомендуЇтьс¤ 
  CPU б≥льшоњ продуктивност≥, б≥льше RAM ≥ по можливост≥ швидке 
  п≥дключенн¤.

Q: „и потр≥бна статична IP адреса?

A: WinProxy повинен бути запущений на комп'ютер≥, ¤кий маЇ пр¤мий 
  доступ до мереж≥ Internet. јле статична IP адреса не потр≥бна, 
  достатн¤ адреса динам≥чно вид≥лена ISP. ≤ншим комп'ютерам 
  привласн≥ть IP адреси таким чином, ¤кий був вище вказаний. 


≈лектронна пошта
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Q: ўо повинен наш ISP зробити дл¤ того, щоб ми могли отримувати 
  електронну пошту?

A: ISP повинен створити хоча-б один поштовий ¤щик. Ќайкраще - 
  власний в≥ртуальний домен (firma.cz). ¬с¤ ≥нформац≥¤ адресована 
  на нього (sef@firma.cz, obchod@firma.cz) записуЇтьс¤ в один ¤щик,
  з ¤кого WinProxy њх вилучаЇ ≥ розпод≥л¤Ї м≥ж локальними поштовими 
  ¤щиками. –озпод≥л в≥дбуваЇтьс¤ в≥дпов≥дно до ≥нформац≥њ, вказаноњ 
  в колонц≥ "To:" в заголовку. ƒокладна ≥нформац≥¤ дл¤ ISP 
  знаходитьс¤ в  ер≥вництв≥ по використанню.

Q: ўо таке POP3 ≥ SMTP сервер?

A: якщо ви не п≥дключен≥ до мереж≥ Internet пост≥йно, то ¬и не можете 
  отримувати e-mail в той час, коли ¬и в≥дключен≥. “ому у ¬ашого ISP 
  пост≥йно п≥дключений до мереж≥ Internet комп'ютер (POP3 сервер), з 
  ¤кого WinProxy перепише вс≥ e-mail, ¤к≥ прийшли ¬ам. SMTP сервер 
  виконуЇ зворотну функц≥ю - посилаЇ ¬аш≥ e-mail в Internet. «вичайно 
  SMTP ≥ POP3 сервер - це один ≥ той же комп'ютер з однаковою адресою.


ѕ≥дключенн¤ через модем
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Q:  оли WinProxy п≥дключаЇтьс¤ через модем до мереж≥ Internet?

A: ѕ≥дключенн¤ може в≥дбуватис¤ або автоматично, ¤кщо поступить вимога 
  в≥д локальноњ мереж≥ (Demand Dial), або в певному часовому ≥нтервал≥ 
  (Schedule Dial), або вручну з WWW стор≥нки (Manual).

Q: „и Ї помилкою, ¤кщо при зв'¤зку через модем, в≥кно терм≥нала зупинить 
  х≥д WinProxy ≥ необх≥дно натиснути клав≥шу.

A: ¬аш ISP не п≥дтримуЇ PAP або CHAP. јле ¬и можете
  переписати файл SCRIPT, ¤кий знаходитьс¤ на 
  ftp://nms.lanprojekt.cz/pub/network/win95/script.zip.

=============================================================
ѕереклад - Olexandr Slobodyan, 03.II.2002”краинска¤ Ѕаннерна¤ —еть

√оловна  јлфав≥тний ≥ндекс  ƒов≥дка  ƒодати FAQ  E-mail
Ќовини  ѕошук по сайту

Copyright © 2001 - 2002 Olexandr Slobodyan.
Сайт создан в системе uCoz