√оловна >  омп'ютери > Ќакопичувач≥ >
FAQ по експлуатац≥њ HDD (жорстких диск≥в)

FAQ по експлуатац≥њ HDD (жорстких диск≥в)

«апитанн¤: - „ув, що нав≥ть на абсолютно нових в≥нчестерах вже Ї дефектн≥ сектори (bad sectors) - чи правда це ≥ ¤к таке може бути?

¬≥дпов≥дь: - ”се залежить в≥д того, що розум≥ти п≥д такими секторами. Ќа будь-¤кому жорсткому диску Ї заводський дефект-лист. ” процес≥ виробництва жорсткий диск проходить спец≥альний цикл технолог≥чних тест≥в, сумарний час проходженн¤ ¤ких вар≥юЇтьс¤, в залежност≥ в≥д модел≥ та Їмност≥ диска ≥ складаЇ в≥д 2-х до 24-х годин. ћета де¤ких тест≥в - ви¤вити потенц≥йн≥ помилки поверхн≥, тобто, спрогнозувати нестаб≥льн≥ сектори ≥ занести њх в заводську таблицю дефект≥в, щоб не допустити потрапл¤нн¤ на так≥ сектори даних користувача. «вичайними тестами читанн¤/запису так≥ сектори ви¤вити неможливо, тому застосовуЇтьс¤ метод п≥двищенн¤ ймов≥рност≥ помилки. ƒл¤ цього накопичувач штучно пог≥ршуЇ характеристики електронноњ схеми каналу читанн¤/запису, причому використовуютьс¤ вс≥л¤к≥ вар≥ац≥њ, благо, що сучасн≥ м≥кросхеми дозвол¤ють програмувати практично вс≥ своњ параметри.

“аким чином, диск, ¤кий сходить з конвеЇра, маЇ де¤ку к≥льк≥сть запис≥в в його заводськ≥й таблиц≥ дефект≥в, ≥ це абсолютно нормальне ¤вище. ѕриродно, ц≥ дефекти не пом≥тн≥ дл¤ користувача, ≥, до того ж, мають "м'¤ку" природу. Ќу, а ¤кщо ¬и купили новий диск ≥ ви¤вили там дефекти з допомогою штатних засоб≥в, наприклад, засоб≥в операц≥йноњ системи - то такий диск необх≥дно обм≥н¤ти по гарант≥њ, тому що ц≥ дефекти - пр¤мий насл≥док неправильного транспортуванн¤ в≥нчестера або ¤ких-небудь ≥нших проблем.

«апитанн¤: - ¬ир≥шив прочитати SMART на своЇму жорсткому диску ≥ ви¤вив, що де¤к≥ атрибути в≥др≥зн¤ютьс¤ в≥д перв≥сних 100%-вих значень. Ќаск≥льки ¤ розум≥ю, це означаЇ, що ¤к≥сь вузли в HDD почали деградувати? „и варто в≥рити SMART?

¬≥дпов≥дь: - ќднозначно судити про стан диска, оц≥нюючи динам≥ку зм≥ни атрибут≥в SMART не можна. …ого прогноз представл¤Ї з себе пер≥одичне скануванн¤ параметр≥в р≥зних вузл≥в HDD ≥ до прогнозу реального виходу диска з ладу не маЇ практично н≥¤кого в≥дношенн¤. Ќав≥ть "забракований" SMART-ом диск може прослужити ще три роки, в той час, ¤к диск, на ¤кому SMART був завжди в ≥деальному стан≥ може вийти з ладу завтра. ѕоступова деградац≥¤ ¤ких-небудь вузл≥в - нормальне ¤вище дл¤ диска, ¤кий д≥йсно працюЇ, а не лежить в упаковц≥ на склад≥, ≥ зазвичай, р≥вн¤ деградац≥њ вистачаЇ ≥з запасом дл¤ того, щоб диск при правильн≥й експлуатац≥њ не вийшов з ладу до його морального з≥старюванн¤.

ўе з приводу достов≥рност≥ SMART ми можемо додати те, що реально деградуюч≥ вузли в будь-¤кому випадку ф≥ксуютьс¤ в недокументованих атрибутах (наприклад таких, ¤к Disk Shift, GMR Amplitude), тому реальна картина под≥бних деградац≥й користувачев≥ все одно недоступна. ј б≥льш≥сть документованих параметр≥в надто сильно залежать в≥д зовн≥шн≥х чинник≥в ≥ особливостей експлуатац≥њ. Ќаприклад, такий параметр ¤к Seek Error Rate н≥¤кого в≥дношенн¤ до зносу диска мати не буде, ¤кщо ¬и часто користуЇтес¤ високошвидк≥сним CD-приводом, через ¤кий пер≥одично сильно в≥бруЇ весь корпус комп'ютера. “ому, при по¤в≥ трьох-чотирьох Reallocated Sectors (атрибут номер 5) тривогу бити зовс≥м н≥ до чого - можливо, що у ¬ас, наприклад, просто погано обтиснений роз'Їм живленн¤ диска або були скачки в електроживл¤ч≥й мереж≥. ј, можливо, ¬ам просто сл≥д знизити частоту шини PCI ¬ашого ѕ  до нормального, штатного значенн¤.

ѕитанн¤: - ћ≥й диск при робот≥ наст≥льки сильно гр≥Їтьс¤, що не терпить рука. „ерез що в≥н так кипить ≥ чи нормально це?

¬≥дпов≥дь: - —правд≥, багато сучасних диск≥в при робот≥ сильно нагр≥ваютьс¤. Ѕезпосередньо, причину нагр≥ванн¤ усунути не можна, вона закладена в особливост≥ схемотехн≥ки диска. ¬ основному, джерелом нагр≥ву служать зовс≥м не м≥кросхеми на плат≥ контролера, а котушка позиц≥онера в гермоблоку. ¬имоги до таких характеристиках диск≥в, ¤к Track-To-Track seek та ≥н. пост≥йно зб≥льшуютьс¤, в≥дпов≥дно, в≥д сервосистеми вимагаЇтьс¤ б≥льша стаб≥льн≥сть ≥ продуктивн≥сть, тому струм в котушц≥ досить великий ≥ сильно њњ нагр≥ваЇ. јле, з точки зору над≥йност≥, експлуатувати диск при таких високих температурах ми вкрай не рекомендуЇмо ≥ завжди радимо нашим кл≥Їнтам поставити в систему додатковий вентил¤тор. ¬итрати на ц≥ну вентил¤тора ≥ на незначне п≥двищенн¤ шуму в≥д нього однозначно коштують житт¤ ¬ашого HDD ≥ стаб≥льност≥ його роботи.

Ќайсумн≥ше, що в≥д п≥двищених температур поступово деградують, в основному, не електронн≥ компоненти контролера ≥ не поверхн¤ пластин, а MR-головки читанн¤-запису, тому под≥бн≥ несправност≥ вважаютьс¤ досить важкими.

«апитанн¤: - ј п≥дкаж≥ть, ¤кий HDD краще вибрати дл¤ куп≥вл≥? ’арактеристики не важлив≥, важлива над≥йн≥сть - м≥й попередн≥й диск поховав всю мою музичну колекц≥ю.

¬≥дпов≥дь: - ўо стосуЇтьс¤ втрати ¬аших даних, то њњ можна було б запоб≥гти, ¤кщо б ¬и своЇчасно почали користуватис¤ нашими рекомендац≥¤ми. « приводу HDD з п≥двищеною над≥йн≥стю ми однозначно можемо стверджувати, що такого диска не ≥снуЇ. ¬с≥ в≥нчестери в загальному план≥ влаштован≥ однаково ≥ виход¤ть з ладу абсолютно вс≥ модел≥ диск≥в. ћи зараз навр¤д чи зможемо назвати модель диску (¤кщо взагал≥ зможемо), ¤кий не був у нас в ремонт≥. “ому, можемо сказати т≥льки одне - найголовн≥шим чинником при куп≥вл≥ диска повинно бути нормальне гарант≥йне обслуговуванн¤ ≥ дотриманн¤ правил експлуатац≥њ HDD. ≤, природно, BACKUP ¬аших даних. ≤ншими словами, ситуац≥ю з над≥йн≥стю сучасних HDD можна висловити метафорою: "у них немаЇ над≥йност≥; у них зам≥сть нењ гарант≥йний талон".

ќднак, Ї типов≥ проблеми, ¤к≥ характерн≥ дл¤ де¤ких виробник≥в, з ¤кими ми найчаст≥ше стикаЇмос¤. якщо враховувати ц≥ проблеми, то найб≥льш над≥йними на даний момент ми вважаЇмо WD ≥ Samsung.

«апитанн¤: - ’от≥лос¤ б уточнити, ¤к≥ ≥снують базов≥ правила експлуатац≥њ HDD та рекомендац≥њ дл¤ продовженн¤ його терм≥ну служби?

¬≥дпов≥дь: - ќсновн≥ принципи, безумовно, ≥снують, але нав≥ть тотальне њх дотриманн¤ не Ї запорукою багатор≥чноњ роботи диска, а лише зменшуЇ ймов≥рн≥сть його в≥дмови. ќсь вони:

1. як≥сний контакт живленн¤ ≥ ¤к≥сть самого живленн¤.
2. “емпературний режим (при сильному нагр≥ванн≥ Ї вкрай бажаним додатковий вентил¤тор).
3. Ќе дуже довгий шлейф, коректне налаштуванн¤ системи (в≥дсутн≥сть розгону шини, потр≥бний режим UDMA, тошо).
4. ¬≥дсутн≥сть зовн≥шн≥х механ≥чних вплив≥в (напр. в≥брац≥¤ в≥д високошвидк≥сного —D, або пост≥йне нос≥нн¤ в сумц≥ ≥ руках).
5. Sleep-mode. ћи наст≥йно рекомендуЇмо вимикати його в налаштуванн¤х OS.
6. „аст≥ вмиканн¤/вимиканн¤ живленн¤ диску (або ѕ ) украй небажан≥. ¬ основному, несправност≥ трапл¤ютьс¤ в моменти перех≥дних процес≥в. якщо у ¬ас Ї можлив≥сть - не вимикайте ¬аш ѕ  взагал≥.

”с≥л¤к≥ щоденн≥ перев≥рки SMART та ≥н. ми вважаЇмо зайвими. ќдного разу на м≥с¤ць дл¤ заспокоЇнн¤ ¬аших нерв≥в ≥ сумн≥в≥в ц≥лком достатньо.

«апитанн¤: - Ќеодноразово чув, що ≥снують модел≥ диск≥в, Їмн≥сть ¤ких штучно занижена виробником ≥ фах≥вець може розширити такий диск ледь не в два рази! „и правда це? ≤ ¤кщо правда, то з ¤кою метою занижуЇтьс¤ Їмн≥сть?

¬≥дпов≥дь: - “ак, це д≥йсно правда. ” нас вже Ї досв≥д розширенн¤ де¤ких моделей до њх перв≥сноњ Їмност≥, причому, п≥сл¤ цього виникаЇ курйозна ситуац≥¤ - при продажу диска кл≥Їнтов≥ важко по¤снити, що це новий диск, оск≥льки його Їмн≥сть не в≥дпов≥даЇ наклейц≥. ј зменшенн¤ Їмност≥ зд≥йснюЇтьс¤ на завод≥-виробнику з двох причин. ѕерша, ≥ за нашою статистикою, основна - маркетингов≥ м≥ркуванн¤. ѕри застою продаж≥в цим самим створюЇтьс¤ додатковий сектор ринку, а прибуток, за п≥драхунками, перевищуЇ втрати через зменшенн¤ ц≥ни на диск. ƒруга причина - банальна некондиц≥¤. √рубо кажучи, р≥шенн¤ ур≥зати диск виникаЇ п≥сл¤ анал≥зу результат≥в заводських тест≥в, про ¤к≥ ми згадували вище, ≥ ¤кщо, за результатами ви¤вл¤Їтьс¤, що в друг≥й половин≥ поверхн≥ диска (¤ка ближче до центру) Ї ¤к≥-небудь проблеми або число помилок перевищуЇ допустимий критер≥й - диск ур≥заЇтьс¤ до розм≥ру свого молодшого побратима в модельному р¤д≥. ѕроводитьс¤ ц¤ операц≥¤ шл¤хом програмноњ модиф≥кац≥Їю службовоњ зони диска. «алишаЇтьс¤ додати, що моделей диск≥в, ¤к≥ дозвол¤ють таке розширенн¤, ≥снуЇ дуже небагато.

як вар≥ант, ≥снують молодш≥ жорстк≥ диски, ур≥зан≥ за допомогою в≥дключенн¤ магн≥тних гол≥в Ѕћ√ ≥ просто невикористовуваних де¤ких магн≥тних поверхонь.

«апитанн¤: - ѕросто ц≥каво, а чи можна програмно зм≥нити частоту оберт≥в шпиндельного двигуна у сучасного в≥нчестера? я й сам вважаю це питанн¤ дурним, але ходили чутки, що це можливо, невже це так?

¬≥дпов≥дь: - ѕитанн¤ дуже ц≥каве ≥ зач≥паЇ техн≥чн≥ тонкощ≥ роботи HDD, а в≥дпов≥дь на нього не така однозначна, ¤к здаЇтьс¤. ¬се залежить, знову ж таки, в≥д того, з ¤кого боку це питанн¤ розгл¤дати. —пробуЇмо роз≥братис¤.

≈лектронн≥ схеми, ¤к≥ беруть участь у стаб≥л≥зац≥њ обертанн¤ двигуна жорстко застаб≥л≥зован≥ кварцовим резонатором, до того ж, дл¤ стаб≥л≥зац≥њ використовуЇтьс¤ ще й сигнал в≥д сервом≥ток поточного трека, ¤кий зчитуЇтьс¤ пост≥йно. “аким чином, зм≥на числа оберт≥в (неважливо ¤к - програмно, апаратно або зовн≥шн≥ми факторами) хоча б на +/- 1 RPM - дл¤ сервосистеми HDD буде вважатис¤ катастрофою. „астота сигналу з головок зменшитьс¤, в≥дпов≥дно, впаде ампл≥туда сигналу через особливост≥ роботи р≥зних програмованих ф≥льтр≥в в канал≥ читанн¤ (наприклад, параметр CutOFF-"частота зр≥зу"). ¬≥нчестер в≥дразу припинить свою роботу, можливо, спрацюЇ схема авар≥йного паркуванн¤ гол≥вок ≥ електрон≥ка диска спробуЇ заново вийти в режим стаб≥льного обертанн¤.

¬≥дразу трохи ≥нформац≥њ про частоти, що генеруютьс¤ всередин≥ будь-¤кого HDD: ќсновний тактовий генератор, що стаб≥л≥зуЇ всю систему - зазвичай в≥д 20 до 50 ћ√ц. „астота сигналу в канал≥ даних читанн¤-запису - близько 140 - 450 ћ√ц.

як можна бачити, частоти досить висок≥. “ому, ¤кщо п≥дходити з техн≥чного боку - дл¤ того, щоб диск почав працювати з≥ швидк≥стю, наприклад, 5405 RPM - потр≥бно буде зм≥нити дуже багато чого, включаючи м≥кропрограму диска ≥ серворозм≥тку. «аодно ≥ зб≥льшитьс¤ (правда, незначно) зазор пов≥тр¤ноњ подушки м≥ж головкою ≥ магнт≥ною пластиною, ¤к насл≥док - зм≥н¤тьс¤ характеристики зчитуваного сигналу.

Ќу а тепер найц≥кав≥ше. Ѕезпосередньо, частота обертанн¤ задаЇтьс¤ програмуванн¤м реЇстр≥в м≥кросхеми драйвера Ўƒ. “ому, ¤кщо не брати до уваги той факт, що при зм≥нен≥й швидкост≥ обертанн¤ накопичувач не буде нормально працювати - то зм≥на частоти обертанн¤ д≥йсно маЇ програмну природу. ѕричому, в переважн≥й б≥льшост≥ сучасних диск≥в дл¤ цього нав≥ть не треба зм≥нювати зовн≥шню електронну "обв'¤зку" м≥кросхеми. Ќа практиц≥, ми при робот≥ з дисками частенько стикаЇмос¤ з д≥Їю цього ефекту наживо. Ќе л¤кайтес¤ - з диском при цьому не в≥дбуваЇтьс¤ н≥чого страшного. —уть у тому, що на в≥нчестерах, в ¤ких застосовуЇтьс¤ технолог≥¤ AirLock TM, заводський тест, ¤кий ми запускаЇмо дл¤ повного переналаштуванн¤ в≥нчестера з метою ремонту, передбачив, серед вс≥х ≥нших, такий етап, ¤к тестуванн¤ Airlock. як в≥домо, айрлок повинен розблоковувати головки при певн≥й сил≥ пов≥тр¤ного потоку, тому при тест≥ в≥нчестер поступово зм≥нюЇ швидк≥сть обертанн¤ Ўƒ в ту або ≥ншу сторону, причому, з такою градац≥Їю, що це чути нав≥ть на слух. «розум≥ло, що сам≥ головки при цьому перебувають у паркувальн≥й зон≥.

Ќа даний момент багато HDD п≥дтримують технолог≥ю AAM (Automatic Acoustic Management), ¤ка дозвол¤Ї знизити шум диск≥в за рахунок зниженн¤ швидкост≥ позиц≥онуванн¤ головок над секторами.

 р≥м того, недавно з'¤вилис¤ HDD WD сер≥њ Green з регульованою та зниженою швидк≥стю обертанн¤ шпиндел¤.

«апитанн¤: - ¬ огл¤д≥ про 2.5" диски ¬и згадали про ¤кийсь антишоковий паркувальник. ј що в≥н з себе представл¤Ї ≥ ¤к працюЇ? јбо AirLock - це в≥н ≥ Ї?

¬≥дпов≥дь: - Ќ≥, AirLock - це ≥нше. јйрлок закр≥плюЇ головки в безпечному положенн≥ в т≥ пер≥оди часу, коли накопичувач вимкнений або знаходитьс¤ в sleep-режим≥. ÷е дуже зручно при транспортуванн≥ диска - Ї гарант≥¤, що головки не вийдуть у робочу зону при удар≥. ј антишоковий паркувальник потр≥бен дл¤ миттЇвоњ ф≥ксац≥њ головок в момент удару з тим урахуванн¤м, що удар в≥дбуваЇтьс¤ в стан≥, коли накопичувач знаходитьс¤ в робот≥, тобто головки знаход¤тьс¤ в робоч≥й зон≥, а Ўƒ обертаЇтьс¤. як працюЇ такий паркувальник, а так само, ¤к в≥н вигл¤даЇ - важко по¤снити на словах, легше роз≥брати будь-¤кий неремонтопридатний 2.5" в≥нчестер ≥ подивитис¤.  оротко - це збалансована певним чином пластикова конструкц≥¤, ¤ка у в≥льному стан≥ бовтаЇтьс¤, це чути, ¤кщо крутити диск в руках. ” момент удару конструкц≥¤ стопорить штангу блоку головок, не даючи њй рухатис¤.

«апитанн¤: - –озкаж≥ть будь-ласка, ¤к правильно кр≥пити в≥нчестер всередин≥ комп'ютера, щоб забезпечити диску найб≥льш легкий ≥ оптимальний режим дл¤ роботи? Ѕагато виробник≥в взагал≥ за¤вл¤ють у специф≥кац≥¤х на своњ HDD, що диск можна кр≥пити в будь-¤кому положенн≥, але щось мен≥ не в≥ритьс¤...

¬≥дпов≥дь: - ѕравильно сумн≥ваЇтес¤. Ќасправд≥ нам под≥бн≥ за¤ви ф≥рм-виробник≥в не до к≥нц¤ зрозум≥л≥*. ћи вважаЇмо, що найб≥льш оптимальне та безпечне положенн¤ кр≥пленн¤ ¬ашого диска - строго горизонтально, електрон≥кою вниз.

‘актор≥в дек≥лька. ќсновна уразлива частина, на ¤ку може вплинути неправильна ор≥Їнтац≥¤ диска в простор≥ - це сам шпиндельний двигун. Ќав≥ть ¤кщо диск закр≥пити вертикально або на боц≥, на його систему п≥дшипник≥в буде д≥¤ти розпод≥л сил, сильно в≥дм≥нний в≥д оптимального, тим самим зб≥льшуючи знос п≥дшипник≥в ≥ двигуна в ц≥лому. якщо ж закр≥пити горизонтально, але електрон≥кою вгору - чашка корпусу двигуна ви¤вл¤Їтьс¤ переверненою догори дном ≥ при цьому п≥двищуЇтьс¤ в≥рог≥дн≥сть випаданн¤ з нењ р≥зних м≥крочастинок на магн≥тну поверхню диска в процес≥ роботи.

“акож, не варто забувати й той факт, що будь-¤кий HDD початкове налаштуванн¤ механ≥чних параметр≥в проходить саме в горизонтальному положенн≥ ≥ електрон≥кою вниз, при цьому сам диск жорстко закр≥плений. “ому, ¤кщо диск, наприклад, поставити вертикально - то ≥нерц≥¤ блоку головок однозначно зм≥нитьс¤, причому, це позначитьс¤ на швидкост≥ роботи диска далеко не кращим чином (особливо це в≥д≥б'Їтьс¤ на таких параметрах, ¤к Track-to-Track seek та ≥нших.)

* ’оча, з точки зору маркетингу, виробников≥ сер≥йних вироб≥в невиг≥дно, щоб вир≥б працювало безв≥дмовно досить довгий терм≥н, тому що виникають проблеми з≥ збутом (продажем, апгрейдом) нових моделей виробу

ѕитанн¤: - „асто чую висл≥в, коли користувач≥ кажуть про св≥й несправний HDD - "перевернули шлейф". јле ¤к таке можливо, адже у роз'Їм≥в Ї ключ≥, ≥ взагал≥, ¤кий конкретно шлейф маЇтьс¤ на уваз≥?

¬≥дпов≥дь: - ¬исловлюючись коректн≥ше, перевертають не шлейфи, а роз'Їми. ѕричому, в р≥зних комб≥нац≥¤х ≥ з р≥зними ефектами. –озгл¤немо њх:

1. ¬тиканн¤ "навпаки" IDE роз'Їму. ” нормальних умовах це неможливо, тому що на роз'Їм≥ два захисти в≥д цього - виступ ≥ залитий один з отвор≥в. якщо шлейф в≥дносно старий, то виступи на ньому може не бути, також може ≥ не бути залитого отвору-ключа. якщо такий накопичувач включити, то, швидше за все, в≥н не буде стартувати, тому що ви¤вл¤Їтьс¤ замкнутим на землю сигнал Reset (контакт 1) з самим накопичувачем, а, точн≥ше, з його ≥нтерфейсною частиною електрон≥ки. ѕри цьому, найчаст≥ше, н≥чого не трапл¤Їтьс¤. јле у нас Ї на прикмет≥ пара випадк≥в, коли саме через це згор≥ла ≥нтерфейсна м≥кросхема, причому, в одному з випадк≥в - з ф≥зичними ушкодженн¤ми. “ому, будьте уважн≥.

2. ƒосить попул¤рна ≥нша неприЇмн≥сть (тут к≥льк≥сть випадк≥в обчислюЇтьс¤ вже дес¤тками) - на де¤ких блоках живленн¤ було в≥дм≥чено нев≥дпов≥дн≥сть шин 5в ≥ 12в в де¤ких роз'Їмах живленн¤. ѕросто переплутан≥ м≥сц¤ми. “обто такий роз'Їм спок≥йно вставл¤Їтьс¤ в накопичувач, а при вв≥мкнен≥ з HDD йде дим. ќсоблив≥сть ситуац≥њ в тому, що сл≥дом за цим накопичувачем можна спалити ще 2-3 накопичувача (залежить в≥д км≥тливост≥ користувача - кажемо про статистику), доки не стане зрозум≥ло, в чому справа. «апоб≥гти такому "прикрому непорозум≥нню" можна т≥льки перев≥ривши вс≥ контакти живленн¤ вольтметром, ну або хоча б в≥зуально - за кольором провод≥в (а ще краще - купуйте д≥йсно хорош≥ ≥ ф≥рмов≥ блоки живленн¤). ѕри ув≥мкнен≥ такого накопичувача по п'¤тивольтн≥й шин≥ живленн¤ йде 12¬, при цьому, зачасту, електрон≥ка накопичувача повн≥стю виходить з ладу, часто з ф≥зичними ушкодженн¤ми м≥кросхем. ЌайнеприЇмн≥ше, що при цьому часто виходить з ладу м≥кросхема комутатора, що встановлена в гермоблоц≥ накопичувача, а це сильно ускладнюЇ в≥дновленн¤ даних з нього (хоча й можливо).

3. ѕеревертанн¤ роз'Їму живленн¤. Ќа перший погл¤д це здаЇтьс¤ неможливим - роз'Їм маЇ скошен≥ п≥д 45 градус≥в кути ≥ зроблений з досить м≥цного матер≥алу на основ≥ капрону або фторопласту. ≤, чесно кажучи, нам нев≥домо жодного випадку, коли св≥домо "вбили" роз'Їм ≥ ув≥мкнули накопичувач. «ате нам в≥дом≥ к≥лька ≥нших випадк≥в - коли живленн¤ п≥дключають "на ходу". як правило, ц≥ люди - не звичайн≥ користувач≥, а техн≥чн≥ прац≥вники комп'ютерних ф≥рм. ћи вже не раз стикалис¤ з тим, що в де¤ких ф≥рмах немаЇ окремого блоку живленн¤, щоб перев≥р¤ти так≥ реч≥, ¤к HDD, CDROM та ≥н. ј п≥дключають њх пр¤мо до вв≥мкненого комп'ютера. “реба сказати, що такий метод працюЇ в б≥льшост≥ випадк≥в, тобто, HDD коректно включаЇтьс¤, але використовувати метод можна т≥льки на св≥й страх ≥ ризик. ≤ ось тут-то ¤краз ≥ можливо вивести накопичувач з ладу, ¤кщо хоча б спробувати випадково п≥дключати роз'Їм в перевернутому вигл¤д≥. ѕовн≥стю-то його не вставиш, а контакти при цьому можуть вже торкнутис¤ штирьк≥в - ¤к правило, досить дол≥ секунди дл¤ виходу електрон≥ки з ладу.

«апитанн¤: - ” мене Ї в≥нчестер, модель Maxtor 2B020H1, в≥н в slim-виконанн≥. ¬≥н повн≥стю справний ≥ коректно функц≥онуЇ, але при вв≥мкнен≥ немаЇ стартового рекал≥бруванн¤, хоча на багатьох ≥нших накопичувачах, ¤к≥ ¤ бачив - Ї характерне рекал≥бруванн¤ гол≥вок при вв≥мкнен≥ живленн¤. ” моЇму випадку так ≥ маЇ бути або це потенц≥йна несправн≥сть?

¬≥дпов≥дь: -  онкретно з ¬ашим накопичувачем - це так ≥ повинно бути. ѕод≥бним ефектом волод≥ють не т≥льки ћакстори в "тонкому" виконанн≥, але ≥, наприклад, WD-DA, WD-EB, WD-BB, де¤к≥ стар≥ Seagate. ≤ лише т≥льки в —≥гейтах (конкретно ми спостер≥гали ефект на ST52520A) рекал≥бруванн¤ при вв≥кненн≥ д≥йсно немаЇ (мабуть, через особливост≥ конструкц≥њ накопичувача), а в WD ≥ ¬ашому ћакстор≥ вона насправд≥ Ї, просто њњ не чути на слух, зате можна пом≥тити за допомогою електронних прилад≥в.

ѕринцип д≥њ "безшумного рекал≥бруванн¤" простий ≥ базуЇтьс¤ виключно на параметрах сервосистеми конкретного накопичувача та особливостей м≥кропрограмноњ реал≥зац≥њ. Ѕудь-¤кий стрибок Ѕћ√ (блоку магн≥тних головок) тим шумн≥ще, чим дальше в≥н летить. ” б≥льшост≥ накопичувач≥в стартове рекал≥бруванн¤ в≥дбуваЇтьс¤ позонно, а зон, ¤к правило, небагато. якщо ж зробити позиц≥онуванн¤ через, скаж≥мо, 200 цил≥ндр≥в (за умови, що на сучасному накопичувач≥ число цил≥ндр≥в може доходити до 30000-60000) - то так≥ стрибки буде не чути, правда самих стрибк≥в буде б≥льше, ≥ на процедуру п≥де дещо б≥льший час. ўе, де¤к≥ накопичувач≥ волод≥ють безшумним позиц≥юванн¤м сам≥ по соб≥, ≥нод≥ застосовуЇтьс¤ технолог≥¤ акустичного придушенн¤, заснована на згладжуванн≥ струмових кривих, ¤к≥ подаютьс¤ на котушку Ѕћ√, при цьому, щоправда, в≥дбуваЇтьс¤ де¤ка втрата у швидкост≥ доступу, ¤к правило, на око непом≥тна. ѕод≥бна технолог≥¤ (Acoustic Management) вже застосовуЇтьс¤ в багатьох сучасних HDD ≥ регламентована в останн≥х ј“ј-стандартах. ƒл¤ перемиканн¤ м≥ж "безшумним" ≥ звичайним режимом використовуютьс¤ спец≥альн≥ утил≥ти, ¤к≥ виробники викладають на своњх сайтах.

ј взагал≥, ¤кщо заб≥гти на 20 рок≥в назад, у часи 5.25" диск≥в стандарту ћ‘ћ ≥ Їмн≥стю 10-20 ћб, то можна побачити ц≥кавий ≥сторичний факт. —права в тому, що рекал≥бруванн¤ на таких дисках спочатку була введена ¤к ¤кесь конструкторське р≥шенн¤ - за допомогою нього проводилас¤ очищенн¤ поверхонь в≥д пилу перед початком роботи. “акий соб≥ "автоздув" см≥тт¤ з млинц≥в

«апитанн¤: - ѕо¤сн≥ть будь-ласка принципи роботи системи Security, зокрема, мен≥ не зовс≥м зрозум≥ла р≥зниц¤ м≥ж Master та User парол¤ми.

¬≥дпов≥дь: - Ќасправд≥ докладний опис роботи системи безпеки добре описано в стандарт≥ ј“ј-5 ≥ вище. “акож, б≥льш зручн≥ший, на наш погл¤д, виклад присутн≥й у Product Manual на будь-¤кий диск IBM. “ому, ми постараЇмос¤ по¤снити суть в двох словах.

Master-пароль - ун≥кальний код, ¤кий збер≥гаЇтьс¤ у службов≥й зон≥ накопичувача, ≥нод≥ у зашифрованому вигл¤д≥ ≥ присутн≥й там вже п≥сл¤ виходу диска з конвеЇра, зрозум≥ло, у неактивному стан≥. ” де¤ких виробник≥в св≥й власний Master-пароль на конкретне с≥мейство накопичувач≥в (модельний р¤д). ” ≥нших виробник≥в навпаки, Master-пароль може охоплювати досить багато моделей ≥ л≥н≥йок. Ѕудь-¤ка ≥нформац≥¤ про ћайстер-парол≥ не п≥дл¤гаЇ в≥дкритому поширенню ≥ Ї власн≥стю виробника - парол≥ доступн≥ т≥льки ф≥рмовим серв≥с-центрам, ¤ких у –‘ дуже небагато.

User-пароль - це код до 32-х символ≥в довжиною, введений користувачем за допомогою спец≥альних утил≥т або за допомогою в≥дпов≥дноњ функц≥њ BIOS комп'ютера (присутн≥й, в основному, т≥льки в NoteBook). ѕароль також збер≥гаЇтьс¤ в службов≥й зон≥ накопичувача ≥ також ≥нод≥ зашифровано.

–≥вень безпеки буваЇ High або Maximum.

1. ѕри р≥вн≥ High можливе розблокуванн¤ накопичувача за допомогою ћайстер-парол¤, в цьому випадку збер≥гаютьс¤ вс≥ дан≥ користувача.

2. ѕри р≥вн≥ High можливе розблокуванн¤ накопичувача за допомогою User-парол¤, в цьому випадку також збер≥гаютьс¤ вс≥ дан≥ користувача.

3. ѕри р≥вн≥ Maximum можливе розблокуванн¤ накопичувача з допомогою ћайстер-парол¤, але при цьому дан≥ користувача повн≥стю знищуютьс¤ без можливост≥ в≥дновленн¤.

4. ѕри р≥вн≥ Maximum можливе розблокуванн¤ накопичувача з допомогою User-парол¤, при цьому дан≥ користувача повн≥стю збер≥гаютьс¤.

¬≥дпов≥дно, ¤кщо у накопичувача актив≥зований режим системи безпеки, а н≥ ћайстер н≥ User парол≥ нев≥дом≥ - накопичувач розблокувати неможливо. «аблокований накопичувач зобов'¤заний коректно визначатис¤ в BIOS, однак, буде видавати помилку на будь-¤ку операц≥ю читанн¤ або запису. ј п≥дб≥р парол¤ за допомогою саморобних утил≥т методом перебору виключений - п≥сл¤ п'¤ти нев≥рних спроб накопичувач переходить в стан Freeze ≥ вивести з нього можна т≥льки вимкнувши ≥ знову ув≥мкнувши живленн¤.

11.02.2010 | јлЇксандр ƒудк≥н
ƒжерело: hww.ru
ѕереклад: ”крFAQ, 12.IV.2010


”краинска¤ Ѕаннерна¤ —еть

√оловна  јлфав≥тний ≤ндекс  ƒов≥дка  ƒодати FAQ  E-mail
Ќовини  ѕошук по сайту

© ”крFAQ 2010
Сайт создан в системе uCoz