√оловна >  омп'ютери > ѕерифер≥¤ >
ќб'Їмне скануванн¤

ќб'Їмне скануванн¤

¬с≥м в≥домо, дл¤ чого потр≥бн≥ сканери - п≥дготовка матер≥алу до друку, розп≥знаванн¤ тексту, або наприклад, п≥дготовка матер≥алу дл¤ web. ќднак ≥снуЇ вельми нестандартна задача, ¤ку здатн≥ вир≥шувати сканери - скануванн¤ об'Їмних предмет≥в.

¬и пробували фотографуватис¤ на вашому сканер≥? :) ƒаремно. ќсь що вийшло з допомогою мого cтаренького HPScanJet4p - див. фотограф≥ю зправа. ј ¤к≥ чудов≥ виход¤ть ≥люстрац≥њ при скануванн≥ печатних плат ≥ взагал≥ ус≥л¤ких детальок! √арн≥ в≥дблиски на гладк≥й поверхн≥ великих конденсатор≥в, ч≥пи малесеньк≥ :). ƒл¤ звичайного фотографуванн¤ вам знадобитьс¤ фон, п≥дсв≥тка спец≥альна, пл≥вка, дорогий фотоапарат...

“ак що, окр≥м оптичноњ розд≥льноњ здатност≥ ≥ глибини кол≥рност≥, строку стаб≥льноњ кольоропередач≥ та ≥нтерфейсу, вносимо ще один пункт в специф≥кац≥њ - глибина р≥зкост≥ сканера. :) ≤ отримуЇмо шампунь з кондиц≥онером - сканер ≥ стац≥онарний цифровий фотоапарат в одному флакон≥.

Ќе кожний сканер буде п≥дтримувати можлив≥сть об'Їмного скануванн¤. ѕ≥д словом "об'Їмн≥сть", ¤ маю на уваз≥ можлив≥сть отриманн¤ ч≥ткого зображенн¤ предмет≥в, ¤к≥ знаход¤тьс¤ на де¤к≥й в≥дстан≥ в≥д скла сканеру. —канер така р≥ч, що насправд≥, треба говорити про об'Їм р≥зко зображуваного простору, тому що нам немаЇ необх≥дност≥ просто сканувати площину, ¤ка знаходитьс¤ на в≥дстан≥ в≥д сканера.

“еор≥¤

як працюЇ сканер? ѕро сканери та принципи њхньоњ роботи можна почитати ось тут. ј також Ї особливий сайт http://www.scaner.ru/ - багато корисних порад, Ї нав≥ть статт¤ про отриманн¤ стереоскоп≥чних зн≥мк≥в. «агальну ≥нформац≥ю про сканери рос≥йською мовою можна подивитись на http://www.kv.minsk.by/has/reviews/pl_scaners.html. ѕо питанню, ¤ке нас ц≥кавить, там написано наступне:

ќптико-електронна система складаЇтьс¤ з≥ скануючоњ каретки з джерелом св≥тла, фокусуючого об'Їктиву або л≥нзи, пристрою з зар¤довим зв'¤зком та аналого-цифрового перетворювача (ј÷ѕ).

якщо це працюЇ на будь-¤кому сканер≥, то лог≥чно думати, що об'Їмн≥сть повинн≥ п≥дтримувати вс≥. ќднак, ¤к показали випробовуванн¤, в сканер≥в сер≥њ AGFA1212 ≥ AGFA1236 глибина р≥зкост≥ наст≥льки мала, що з≥м'¤тий пап≥р скануЇтьс¤ в абсолютно несхожу н≥ з чим поверхню, сильно розмиту та занадто р≥зку на гран¤х, ¤к≥ торкаютьс¤ скла. ћожливо ф≥рма AGFA використовуЇ у ¤кост≥ скануючого елементу ¤кусь ѕ««-л≥н≥йку, в ¤к≥й в≥дстань м≥ж п≥кселами дуже мала? ÷итата з т≥Їњ ж статт≥:

..починаЇ рух каретка, ¤ка проходить в≥дстань, що дор≥внюЇ довжин≥ скла. –озташована на н≥й лампа з холодним катодом осв≥тлюЇ зображенн¤. «а допомогою фокусуючого об'Їктива св≥тловий пот≥к в≥д зображенн¤ спр¤мовуЇтьс¤ на пристр≥й з зар¤довим зв'¤зком, де перетворюЇтьс¤ на аналоговий.

÷е традиц≥йна будова сканер≥в. „ому ж об'Їмн≥сть п≥дтримують не вс≥? ¬≥дпов≥дь: ≥снуЇ ≥нша технолог≥¤. ѕро це можна прочитати в статт≥ "Ѕудова сканера. ѕор≥вн¤нн¤ новоњ технолог≥њ CIS (Contact Image Sensor) з традиц≥йною CCD (Charge Couple Device)":

"” б≥льшост≥ сучасних сканер≥в дл¤ отриманн¤ даних про зображенн¤ застосовуЇтьс¤ приймальний елемент, що називаЇтьс¤ CCD (Charge-Coupled Device, пристр≥й з зар¤довим зв'¤зком - ѕ««). ÷¤ технолог≥¤ в≥дома вже багато рок≥в ≥ використовуЇтьс¤ також в апаратах факсимильного зв'¤зку, в≥деокамерах та ≥нших пристро¤х. ¬ де¤ких нових сканерах починаЇ використовуватис¤ ≥нший тип приймального елемента, що називаЇтьс¤ CIS (Contact Image Sensor). ÷ей елемент складаЇтьс¤ з л≥н≥йки датчик≥в, безпосередньо сприймаючих св≥тловий пот≥к в≥д ориг≥налу, причому л≥н≥йка маЇ ширину, р≥вну ширин≥ робочоњ област≥ сканера, а оптична система - дзеркала, призма, об'Їктив - повн≥стю в≥дсутн≥."

”важно роздивившись додану таблицю, усв≥домлюЇмо потр≥бне - нас ц≥кавл¤ть сканери з CCD.

як≥ оптичн≥ елементи можуть бути присутн≥ в сканер≥? я дивлюс¤ на св≥й HP4p ≥ спостер≥гаю: паралельний пучок св≥тла в≥д прот¤гненого джерела в≥дбиваЇтьс¤ в≥д предмет≥в на скл≥ сканеру, проходить ерез довгу призму ј–-90 (кути 45-90-45), та попадаЇ на приймач випром≥ненн¤ - ѕ««-матрицю. „ому така призма? “ому що юстируванн¤ та кр≥пленн¤ дзеркала складн≥ще, а також аберац≥њ в ц≥Їњ призми невелик≥. јле аберац≥њ все-таки будуть - хроматичн≥ (порушенн¤ передач≥ кольору) та геометричн≥ (дисторс≥¤, мабуть), а також дисперс≥¤. Ќам потр≥бно порахувати (хоча-б приблизно) величину об'Їму р≥зко зображуваного простору. ” випадку ≥деально оптичноњ системи вона дор≥внюЇ неск≥нченност≥. ј у нашому випадку маЇ м≥сце дисперс≥¤ - промен≥ р≥зноњ довжини хвил≥, переломлюючись, приход¤ть на р≥зн≥ частини матриц≥ ≥ з'¤вл¤Їтьс¤ кольорова пл¤ма. „им дал≥ предмет в≥д призми - тим б≥льша величина пл¤ми. “ак шо нав≥ть сама найкраща матриц¤ нам не допоможе боротис¤ з дисперс≥Їю. ќднак у ≥нших випадках (скануванн¤ б≥льш пласких об'Їкт≥в), в≥д матриц≥ напр¤му залежить ¤к≥сть зображенн¤.

—енсори CCD виробл¤ють дек≥лька св≥тових ф≥рм-виробник≥в, ≥, напевно, ¤к≥сть сканеру напр¤му залежить в≥д ¤кост≥ цього компоненту. Ќаприклад, Texas Instruments http://www.ti.com/ виробл¤Ї под≥бну продукц≥ю. Ќа њњ сайт≥ Ї опис, характеристики ≥ загальн≥ принципи роботи CCD-елемент≥в.

–озд≥льна здатн≥сть сканеру ≥ буде визначатис¤ ¤к≥стю CCD. ¬она представл¤Ї з себе матрицю з сот≥в, м≥ж ¤кими ≥снують де¤к≥ пустоти. “ак от, м≥н≥мальний пом≥чений об'Їкт буде визначатис¤ ¤к один пер≥од - в≥дстань в≥д одг≥Їњ соти до ≥ншоњ.

ћожна поставити у х≥д промен≥в л≥нзу поб≥льше або рухати њњ разом з кареткою. “од≥ ми зможемо працювати з≥ слайдами, наприклад, або з др≥бними об'Їктами. “ак≥ л≥нзи Ї у сканер≥в ф≥рми Heidelberg, мало попул¤рних у –ос≥њ. ќднак аберац≥њ в цьому випадку стануть б≥льш≥ та р≥зноман≥тн≥ш≥.

ƒл¤ найкращих результат≥в треба скануватис¤ у абсолютно темн≥й к≥мнат≥, або накривати предмети б≥лою ганч≥ркою. ѕри скануванн≥ блискучих (гладких) предмет≥в, потр≥бно враховувати спр¤муванн¤ руху джерела св≥тла - ¤к л¤жуть т≥н≥ та в≥дблиски. ѕри скануванн≥ прозорого скла буде переламуванн¤ св≥тла, дисперс≥¤ на гран¤х - у зображенн≥ буде райдуга. „орний фон можна отримати, ¤кщо сканувати з в≥дкритою кришкою та н≥чим не накриваючи. ѕри скануванн≥ може ур≥затис¤ пурпуровий д≥апазон, через наближену до ≥нфрачервоноњ довжину хвил≥, ≥ пурпурова кв≥тка стане просто червоною - це стосуЇтьс¤, зрозум≥ло, не т≥льки об'Їмного скануванн¤.

ћодел≥

“епер про конкретн≥ модел≥ сканер≥в та про конструктивн≥ в≥дм≥нност≥.

  1. AGFA не пише н≥чого про технолог≥ю CCD ≥, видно, використовуЇ CIS. ўо й п≥дтвердили моњ експерименти з SnapScan1236p.
  2. ѕро св≥й вар≥ант реал≥зац≥њ CCD-технолог≥њ пише UMAX: http://www.umax.ru/bet.htm. ¬ажко сказати, ¤к≥ точно сканери цього виробника в≥дпов≥дають ц≥й технолог≥њ, а ¤к≥ н≥, оск≥льки в характеристиках не завжди вказаний цей пункт. јле, хоча б сказано, що CCD-технолог≥ю B.E.T. використовують модел≥ ASTRA 2400S, PowerLook 3000, ASTRA 2000U, ASTRA 1220P. —п≥вроб≥тники з п≥терского в≥дд≥ленн¤ ф≥рми "“ерем" люб'¤зно протестували модель ASTRA1220S, результати мен≥ сподобались.
  3. ќсь що пише про п≥дтримку CDD у своњх модел¤х Mustek. ћодел≥ з розд≥льною здатн≥стю в≥д 600*1200dpi, використовують CCD - наприклад, Paragon 1200 SP (SCSI дл¤ PC ≥ MAC), або його профес≥йний родич Paragon 1200 SP PRO.
  4. Heidelberg. ¬иробник не маЇ власного сайту, але Ї огл¤ди њхн≥х моделей. Ћ≥н≥йка його сканер≥в - невелика, але дуже представницька, та маЇ можливост≥ работи з≥ слайдами, тобто оптична щ≥льн≥сть вище 2.5. ѕро самий дешевий Jade2 (у ф≥рм≥ “ерем варт≥сть б≥л¤ 300$) написано в PC-Magasine http://www.zdnet.com/pcmag/features/scanners98/rev6.html.
  5. HP. я не знайшла н≥чого про CCD, але в мене Ї досв≥д роботи з х'юлетами ≥ у мене немаЇ причини њх не любити. ќб'Їмн≥сть вони, наск≥льки ¤ можу судити, п≥дтримують? ≥ дуже добре - сп≥вроб≥тники ф≥рми Superwave зд≥йснили експеримент, картинка мене ц≥лком задовольнила. јле, у ц≥лому, вони недешев≥. HP6200 (Їдиний нин≥ доступний з≥ SCSI-≥нтерфейсом) коштуЇ 370$. Ѕ≥льш≥сть прийн¤тних моделей т≥льки з USB. ѕро своњ сканери ф≥рма HP зробила окремий сайт http://www.scanjet.com/.
  6. “епер малов≥дома ф≥рма ARTEC http://www.artec.com.tw/. ” статт≥ "Ѕудова сканеру...", цитата з ¤кого наводилась вище, автор гравс¤ з≥ сканером саме ц≥Їњ ф≥рми, але ≥з старою, 300*600dpi, моделлю Artec ViewStation A6000C Color Scanner.
  7. Primax - сайту знайти не вдалось. ѕалких прихильник≥в також. ¬≥дкидуЇмо :).
  8. “аЇмничий виробник Dysan. —айту також знайти не вдалось. ™ опис де¤ких моделей, вони продаютьс¤ в –ос≥њ у великих к≥лькост¤х, коштують дуже дешево (<100$), але п≥д'Їднуютьс¤ т≥льки через LPT. —канер Dysan 9612 Professional 3D (600x1200 (19200)dpi, 30bit, сканув. 3D предмет≥в, висока швидк≥сть, блок≥ратор, ориг≥нал. кришка, рос., демонстрац≥¤, безкош. п≥дкл., гар. 2р.) - за даними http://propc.dz.ru/sep99/www.price.ru, коштуЇ б≥л¤ $85.

Annie Toropova
webmaster@alkon.net
ƒжерело: http://propc.dz.ru, 1999 р.
ѕереклад: ”крFAQ, XI.2010


”краинска¤ Ѕаннерна¤ —еть

√оловна  јлфав≥тний ≤ндекс  ƒов≥дка  ƒодати FAQ  E-mail
Ќовини  ѕошук по сайту

© ”крFAQ 2010
Сайт создан в системе uCoz