√оловна >  омп'ютери > ћон≥тори >
–одов≥д безпечного мон≥тора. —тандарти MPR, TCO та ≥нш≥ примочки

–одов≥д безпечного мон≥тора. —тандарти MPR, TCO та ≥нш≥ примочки.

ѕора нарешт≥ роз≥братис¤, що означають ц≥ сумн≥вн≥ написи в паспорт≥ сучасного мон≥тора: TCO, MPR, NUTEK, Energy Star, CE тощо.

—тандарти MPR

÷е перша система стандарт≥в, що регламентують обмеженн¤ на потужн≥сть електростатичних, електричних та магн≥тних пол≥в дл¤ комп'ютерноњ та оф≥сноњ техн≥ки. —тандарти розроблен≥ Ќац≥ональним департаментом стандарт≥в Ўвец≥њ (SWEDAC - Swedish National Board for Measurement and Testing) сп≥льно з ≤нститутом розщепл¤ющихс¤ матер≥ал≥в, (SSI). MPR II також включаЇ рекомендован≥ кер≥вн≥ принципи. ÷≥ кер≥вн≥ принципи базуютьс¤ на концепц≥њ про те, що люди живуть ≥ працюють у м≥сц¤х, де вже Ї магн≥тн≥ й електричн≥ пол¤, тому пристроњ, ¤к≥ ми використовуЇмо, так≥ ¤к мон≥тор, не повинн≥ створювати електричн≥ ≥ магн≥тн≥ пол¤, б≥льш≥ за т≥, ¤к≥ вже ≥снують.

—початку, в 1987 роц≥ з'¤вивс¤ стандарт MPR I, але в≥н не отримав широкого розповсюдженн¤. ” 1990 роц≥ з'¤вивс¤ стандарт MPR II, ¤кий в тому ж роц≥ був затверджений в крањнах ™— в ¤кост≥ основного. ¬имоги MPR II враховуютьс¤ при розробц≥ комплексних стандарт≥в TCO. Ѕ≥льш≥сть сучасних мон≥тор≥в сьогодн≥ створюютьс¤ в≥дпов≥дно до рекомендац≥й MPR II або стандарту TCO. ’оча з приводу впливу пол≥в все ще ведутьс¤ дискус≥њ, було прийн¤то, що ¤кщо такий вплив Ї, то при використанн≥ екрану з MPR II пол¤, ¤к≥ генеруютьс¤ мон≥тором, будуть мати в≥дносно малий р≥вень пор≥вн¤но з пол¤ми, що генеруютьс¤ ≥ншим електричним та канцел¤рським обладнанн¤м.

“аблиц¤ 1. ќбмеженн¤ на випром≥нюванн¤ в≥д електростатичних, електричних ≥ магн≥тних пол≥в по стандарту MPR II.

≈лектричн≥ пол¤
д≥апазон частот допустим≥ значенн¤
поверхневий електростатичний потенц≥ал не б≥льше 500 ¬
5 √ц - 2 к√ц не б≥льше 25 ¬/м*
2 к√ц - 400 к√ц не б≥льше 2,5 ¬/м
ћагн≥тн≥ пол¤
д≥апазон частот допустим≥ значенн¤
5 √ц - 2 к√ц не б≥льше 200 н“л
2 к√ц - 400 к√ц не б≥льше 25 н“л

* ѕоказники зам≥р¤ютьс¤ на в≥дстан≥ 50 см.

“акож стандартом MPR II нормуютьс¤ наступн≥ в≥зуальн≥ параметри:

-  ол≥р фону або символу;
- яскрав≥сть екрану або курсору;
- —ередн¤ ¤скрав≥сть;
- –≥вном≥рн≥сть ¤скравост≥;
-  оеф≥ц≥Їнт дифузного в≥дбитт¤;
- “ремт≥нн¤ зображенн¤;
- –озрахована критична частота мерехт≥нь;
- –озм≥ри ≥ спотворенн¤ символу;
- Ќел≥н≥йн≥сть;
- Ќеортогональн≥сть;
-  оеф≥ц≥Їнт модул¤ц≥њ растру, растрова частота;
- „≥тк≥сть;
-  оеф≥ц≥Їнт в≥дбитт¤ в≥д обрамленн¤ екрана.

¬ цей час розробл¤Їтьс¤ наступна верс≥¤ стандарту - MPR III.

—тандарти TCO

јбрев≥атура TCO розшифровуЇтьс¤ ¤к Ўведська федерац≥¤ профсп≥лок. «а розробкою стандарту TCO сто¤ть чотири орган≥зац≥њ: власне ‘едерац≥¤, Ўведське товариство охорони природи (Naturskyddforeinegen - The Swedish Society for Nature Conservation), Ќац≥ональний ком≥тет промислового ≥ техн≥чного розвитку (NUTEK) та вим≥рювальна компан≥¤ SEMKO AB.

 омпан≥¤ SEMKO AB займаЇтьс¤ тестуванн¤м ≥ сертиф≥кац≥Їю електротехн≥чних прилад≥в. ÷е незалежний п≥дрозд≥л групи British Inchcape. SEMKO AB розробила тести дл¤ сертиф≥кац≥њ та перев≥рки сертиф≥кованих пристроњв за стандартом TCO.

ѕри розробц≥ норматив≥в у розрахунок берутьс¤ нов≥тн≥ технолог≥чн≥ дос¤гненн¤, а також рекомендац≥њ р≥зноман≥тних св≥тових ≥нститут≥в типу VESA, EPA, та ком≥тет≥в ќќЌ та ёЌ≈— ќ. TCO'99 на сьогодн≥ Ї одним ≥з самих жорстких норматив≥в у св≥т≥.

<TCO (The Swedish Confederation of Professional Employees, Ўведська конфедерац≥¤ профес≥йних колектив≥в роб≥тник≥в), членами ¤коњ Ї 1,3 м≥льйона шведських профес≥онал≥в, орган≥зац≥йно складаЇтьс¤ з 19 об'Їднань, ¤к≥ працюють разом з метою пол≥пшенн¤ умов роботи своњх член≥в. ÷≥ 1,3 млн. член≥в представл¤ють широкий спектр роб≥тник≥в ≥ службовц≥в з державного ≥ приватного сектора економ≥ки. TCO н≥¤к не пов'¤заний з пол≥тикою чи рел≥г≥Їю, що Ї одн≥Їю з визначальних причин того, що дозвол¤Ї об'Їднуватис¤ р≥зним колективним членам п≥д дахом одн≥Їњ орган≥зац≥њ. ¬чител≥, ≥нженери, економ≥сти, секретар≥ ≥ н¤ньки лише де¤к≥ з груп, ¤к≥ вс≥ разом формують TCO. ÷е означаЇ, що TCO в≥дображаЇ великий зр≥з сусп≥льства, що забезпечуЇ њй широку п≥дтримку>.

÷е була цитата з оф≥ц≥йного документа TCO. —права в тому, що понад 80% службовц≥в ≥ роб≥тник≥в у Ўвец≥њ мають справу з комп'ютерами, тому головне завданн¤ TCO - це розробити стандарти безпеки при робот≥ з комп'ютерами, тобто забезпечити своњм членам ≥ вс≥м ≥ншим безпечне та комфортне робоче м≥сце.  р≥м розробки стандарт≥в безпеки, TCO бере участь у створенн≥ спец≥альних ≥нструмент≥в дл¤ тестуванн¤ мон≥тор≥в ≥ комп'ютер≥в.

—тандарти TCO розроблен≥ з метою гарантувати користувачам комп'ютер≥в безпечну роботу. ÷им стандартам маЇ в≥дпов≥дати кожен мон≥тор, що продаЇтьс¤ в Ўвец≥њ ≥ в ™вроп≥. –екомендац≥њ TCO використовуютьс¤ виробниками мон≥тор≥в дл¤ створенн¤ б≥льш ¤к≥сних продукт≥в, ¤к≥ менш небезпечн≥ дл¤ здоров'¤ користувач≥в. —уть рекомендац≥й TCO пол¤гаЇ не т≥льки у визначенн≥ допустимих значень р≥зного типу випром≥нювань, але ≥ у визначенн≥ м≥н≥мально прийн¤тних параметр≥в мон≥тор≥в, наприклад, п≥дтримуваних розд≥льних здатностей, ≥нтенсивност≥ св≥т≥нн¤ люм≥нофору, запасу ¤скравост≥, енергоспоживанн¤, шумност≥ тощо. “акож, кр≥м вимог, у документах TCO навод¤тьс¤ докладн≥ методики тестуванн¤ мон≥тор≥в. –екомендац≥њ TCO застосовуютьс¤ ¤к у Ўвец≥њ, так ≥ у вс≥х Ївропейських крањнах дл¤ визначенн¤ стандартних параметр≥в, ¤ким повинн≥ в≥дпов≥дати вс≥ мон≥тори. —початку був створений стандарт TCO'91 (TCO Screen Facts, 1991), але в≥н не отримав широкого розповсюдженн¤. —ьогодн≥ до складу розроблених TCO рекомендац≥й вход¤ть три стандарти: TCO'92, TCO'95 ≥ TCO'99, цифри означають р≥к њх прийн¤тт¤.

Ѕ≥льш≥сть вим≥р≥в, п≥д час тестувань на в≥дпов≥дн≥сть стандартам TCO, провод¤тьс¤ на в≥дстан≥ 30 см перед екраном ≥ на в≥дстан≥ 50 см навколо мон≥тора. ƒл¤ пор≥вн¤нн¤, п≥д час тестуванн¤ мон≥тор≥в на в≥дпов≥дн≥сть ≥ншому стандарту, MPR II, вс≥ вим≥рюванн¤ провод¤тьс¤ на в≥дстан≥ 50 см перед екраном ≥ навколо мон≥тора. ÷е по¤снюЇ, чому стандарти TCO б≥льш жорстк≥, н≥ж MPR II.

TCO'92

«нак в≥дпов≥дност≥ TCO92—тандарт TCO'92 був розроблений виключно дл¤ мон≥тор≥в ≥ визначаЇ величину максимально допустимих електромагн≥тних випром≥нювань при робот≥ мон≥тора, а також встановлюЇ стандарт на функц≥њ енергозбереженн¤ мон≥тор≥в.

1. ” таблиц≥ 2 наведен≥ значенн¤ по електричним та магн≥тним пол¤м дл¤ вс≥х стандарт≥в TCO, оск≥льки з моменту випуску першого стандарту TCO'91 ц≥ значенн¤ не зм≥нилис¤.

“аблиц¤ 2. ќбмеженн¤ на випром≥нюванн¤ в≥д електростатичних, електричних ≥ магн≥тних пол≥в зг≥дно стандарт≥в TCO'91 - TCO'99.

≈лектричн≥ пол¤
д≥апазон частот допустим≥ значенн¤
поверхневий електростатичний потенц≥ал не б≥льше 500 ¬
5 √ц - 2 к√ц не б≥льше 10 ¬/м
(30 см перед екраном, 50 см навколо)
2 к√ц - 400 к√ц не б≥льше 1 ¬/м
(30 см перед екраном, 50 см навколо)
ћагн≥тн≥ пол¤
д≥апазон частот допустим≥ значенн¤
5 √ц - 2 к√ц не б≥льше 200 н“л
(30 см перед екраном, 50 см навколо)
2 к√ц - 400 к√ц не б≥льше 25 н“л
(50 см навколо)

2. ƒисплей повинен бути оснащений функц≥Їю автоматичного вимкненн¤. ÷е означаЇ, що дисплей повинен бути автоматично вимкнений, ¤кщо в≥н де¤кий час не використовуЇтьс¤, щоб зменшити споживанн¤ енерг≥њ та випром≥нюванн¤. ѕостачальники можуть вибирати два альтернативних вар≥анти, показаних нижче, щоб задовольнити ц≥ вимоги.

“аблиц¤ 3. ƒва вар≥анти функц≥њ автоматичного вимкненн¤ NUTEK.

¬ар≥ант A:
дисплей вимикаютьс¤ автоматично в два прийоми
 рок 1 (A1) ƒисплей автоматично перемикаЇтьс¤ в режим оч≥куванн¤, в ¤кому споживанн¤ не може бути б≥льше 30 ¬т. ƒисплей повинен бути готовий до перезапуску прот¤гом трьох секунд, ¤кщо клав≥атура або миша активован≥.
 рок 2 (A2) якщо дисплей повторно не активований, п≥сл¤ де¤коњ затримки в≥н вимикаЇтьс¤. —поживанн¤ в цьому режим≥ не може перевищувати 8 ¬т. („ас дл¤ вв≥мкненн¤ такий ж, ¤к при ручному вв≥мкнен≥.)
Ќа де¤ких диспле¤х можна встановити часи оч≥куванн¤ ≥ вимкненн¤ самост≥йно ≥, таким чином, встановити споживанн¤ енерг≥њ.
¬ар≥ант B:
дисплей вимикаЇтьс¤ т≥льки за один крок
 рок 1 (B1) ƒисплей автоматично переключаЇтьс¤ в режим оч≥куванн¤, в ¤кому споживанн¤ не може перевищувати 15 ¬т, ≥ повинен бути здатний до перезапуску прот¤гом трьох секунд, ¤кщо клав≥атура або миша активован≥.
“акож можна встановити в≥др≥зок часу, п≥сл¤ ¤кого дисплей переходить в режим оч≥куванн¤. ÷ей вар≥ант економить енерг≥њ менше, н≥ж вар≥ант A.

NUTEK рекомендуЇ вар≥ант A. ¬ар≥ант B був головним чином призначений дл¤ терм≥нал≥в (зг≥дно специф≥кац≥њ NUTEK 803299/94).

3.  р≥м того, дисплей повинен в≥дпов≥дати Ївропейським пожежним ≥ електричним вимогам безпеки. ÷е означаЇ, що користувачу не повинно загрожувати ураженн¤ електричним струмом, ≥ не маЇ виникати займанн¤ через некоректний дизайн або складанн¤ (зг≥дно з EN 60 950.)
“реба також зазначити, що в даний час в ™— заборонено продаж мон≥тор≥в, що не в≥дпов≥дають стандарту TCO'92.

TCO'95

«нак в≥дпов≥дност≥ TCO95—тандарт TCO'95 поширюЇтьс¤ на весь персональний комп'ютер, тобто на мон≥тор, системний блок ≥ клав≥атуру, та стосуЇтьс¤ ергоном≥чних властивостей, випром≥нювань (електричних ≥ магн≥тних пол≥в, шуму ≥ тепла), режим≥в енергозбереженн¤ та еколог≥њ (з вимогою до обов'¤зковоњ адаптац≥њ продукту ≥ технолог≥чного процесу виробництва на фабриц≥). —тандарт TCO'95 ≥снуЇ пор¤д з TCO'92 ≥ не скасовуЇ його. ¬имоги TCO'95 по в≥дношенню до електромагн≥тних випром≥нювань мон≥тор≥в не Ї б≥льш жорсткими, н≥ж по TCO'92. ўодо ергоном≥ки, TCO'95 висуваЇ б≥льш сувор≥ вимоги, н≥ж м≥жнародний стандарт ISO 9241. ¬≥дзначимо, що р≥дкокристал≥чн≥ та плазмов≥ мон≥тори, також можуть бути сертиф≥кован≥ за стандартами TCO'92 ≥ TCO'95, ¤к, вт≥м, ≥ портативн≥ комп'ютери.

TCO'99

«нак в≥дпов≥дност≥ TCO99TCO'99 висуваЇ б≥льш жорстк≥ вимоги, н≥ж TCO'95 в наступних област¤х: ергоном≥ка (ф≥зична, в≥зуальна ≥ зручн≥сть використанн¤), енерг≥¤, випром≥нюванн¤ (електричних ≥ магн≥тних пол≥в), довколишнЇ середовище та еколог≥¤, а також пожежна ≥ електрична безпека. “акож TCO'99 передбачаЇ нов≥ методи проведенн¤ тест≥в. —тандарт TCO'99 поширюЇтьс¤ на традиц≥йн≥ CRT-мон≥тори, плоскопанельн≥ мон≥тори (Flat Panel Displays), портативн≥ комп'ютери (Laptop ≥ Notebook), системн≥ блоки та клав≥атури. —пециф≥кац≥њ TCO'99 м≥ст¤ть в соб≥ вимоги, вз¤т≥ з≥ стандарт≥в TCO'95, ISO, IEC та EN, а також з ™C Directive 90/270/EEC та Ўведського нац≥онального стандарту MPR 1990:8 (MPRII) та з б≥льш ранн≥х рекомендац≥й TCO. ” розробц≥ стандарту TCO'99 вз¤ли участь TCO, Naturskyddsforeningen ≥ and Statens Energimyndighet (The Swedish National Energy Administration, Ўведське нац≥ональне агентство з енергетики). ѕерш≥ мон≥тори були сертиф≥кован≥ за стандартом “—ќ'99 29 жовтн¤ 1998.

—початку еколог≥чн≥ стандарти розповсюджувалис¤ т≥льки на мон≥тори, ¤к на д≥йсно самий небезпечний елемент комп'ютера. –озробник≥в ц≥кавила лише м≥н≥м≥зац≥¤ р≥вн¤ р≥зних випром≥нювань. “—ќ'92 в цьому сенс≥ ви¤вивс¤ дуже жорстким. “—ќ'95 всього лише розширив сферу застосуванн¤ “—ќ, вперше зробивши спробу ¤кось описати комп'ютери.  р≥м того, особливу увагу було прид≥лено захисту довколишнього середовища в процес≥ виробництва та безпечност≥ утил≥зац≥њ п≥сл¤ терм≥ну служби вс≥х сертиф≥кованих вироб≥в. “—ќ'99 також в основному зосереджений на ергоном≥ц≥, еколог≥њ та захист≥ довколишнього середовища. ѕ≥д стандарт в≥дтепер потрапл¤ють окремим р¤дком мон≥тори з р≥дкокристал≥чним екраном, комп'ютери, ноутбуки ≥ клав≥атури. ƒетальн≥ше про TCO'99 читайте в наступн≥й частин≥.

јнтон ѕЇрмогоров, 24.I.2001
ƒжерело: ferra.ru
ѕереклад: ”крFAQ, VI.2011


”краинска¤ Ѕаннерна¤ —еть

√оловна  јлфав≥тний ≤ндекс  ƒов≥дка  ƒодати FAQ  E-mail
Ќовини  ѕошук по сайту

© ”крFAQ 2011
Сайт создан в системе uCoz