√оловна >  омп'ютери > ћон≥тори >
FAQ про мон≥тори CTX

FAQ про мон≥тори CTX

 1. „ому у мон≥тор≥в сер≥њ PR видн≥ 2 тонк≥ с≥р≥ л≥н≥њ на екран≥?
  - ÷е нормально. ¬ мон≥торах CTX сер≥њ PR використовуютьс¤ к≥нескопи Trinitron. ¬ цих к≥нескопах застосовуЇтьс¤ технолог≥¤ апертурноњ реш≥тки дл¤ розд≥ленн¤ л≥н≥й люм≥нофора в трубц≥. ƒв≥ горизонтальних демпфуючих проволочки використовуютьс¤ дл¤ запоб≥ганн¤ апертурноњ реш≥тки в≥д пошкоджень при тр¤с≥нн≥ ≥ в≥брац≥њ.
  ¬ б≥льшост≥ додатк≥в ц≥ л≥н≥њ непом≥тн≥, але вони стають видимими на св≥тлому фон≥.
 2. ўо таке технолог≥¤ Trinitron? ¬ чому њњ перевага?
  - ¬ технолог≥њ Trinitron використовуЇтьс¤ апертурна реш≥тка, ¤ка м≥стить р¤д безперервних довгих ниток з люм≥нофором. “ака технолог≥¤ забезпечуЇ б≥льш ¤скраве зображенн¤ (б≥льше люм≥нофора, н≥ж в т≥ньов≥й масц≥), високу контрастность (пол≥пшена обробка поверхн≥), зменшенн¤ к≥лькост≥ в≥дблиск≥в на екран≥..
 3. ўо таке технолог≥¤ "“≥ньова ћаска"? ¬ чому њњ перевага?
  - “≥ньова маска, що маЇ структуру, ¤ка нагадуЇ бджолин≥ ст≥льники, ф≥льтруЇ ≥ фокусуЇ промен≥ електронноњ гармати. “очки червоного, зеленого ≥ синього люм≥нофора утворюють тр≥ади.
  “ака технолог≥¤ забезпечуЇ високий дозв≥л по вертикал≥ ≥ горизонтал≥, ч≥тк≥сть д≥агональних л≥н≥й без злам≥в по кра¤х. “ехнолог≥¤ т≥ньовоњ маски Ї самою поширеною.
 4. ўо таке "dot pitch" (зерно, крок точки)?
  - ÷¤ в≥дстань м≥ж точками люм≥нофора, в≥дпов≥дними одному кольору. ¬≥дстань вим≥рюЇтьс¤ по д≥агонал≥ п≥д кутом 60?. „им менше ц¤ в≥дстань, тим ч≥тк≥ше зображенн¤.
 5. „им розр≥знюютьс¤ м≥жр¤дковий (interlaced) ≥ прогресивний (non-interlaced) режими розгортки?
  - ¬ м≥жр¤дковому режим≥ електронна гармата спочатку промальовуЇ парн≥ р¤дки зображенн¤ зверху вниз, пот≥м повертаЇтьс¤ вгору ≥ промальовуЇ непарн≥ р¤дки. ѕри цьому спостер≥гаЇтьс¤ мерехт≥нн¤ зображенн¤.
  ¬ режим≥ прогресивноњ розгортки електронна гармата промальовуЇ вс≥ р¤дки п≥др¤д за один прох≥д. ѕри цьому зменшуЇтьс¤ мерехт≥нн¤ екрана ≥ знижуЇтьс¤ стомлюван≥сть очей.
 6. ўо таке частота кадр≥в (частота регенерац≥њ)?
  - „астота кадр≥в означаЇ швидк≥сть, з ¤кою мон≥тор промальовуЇ зображенн¤ на екран≥. Ќаприклад, при частот≥ кадр≥в 75√ц, мон≥тор 75 раз≥в в секунду оновлюЇ екран.
  „астота кадр≥в впливаЇ на ¤к≥сть зображенн¤. « п≥двищенн¤м частоти кадр≥в зменшуЇтьс¤ мерехт≥нн¤ екрана ≥ знижуЇтьс¤ стомлюван≥сть очей.
  „астота кадр≥в може бути встановлена за допомогою програмного забезпеченн¤.
 7. ўо таке смуга пропусканн¤ (video bandwidth)?
  - —муга пропусканн¤ визначаЇ максимально дос¤жний дозв≥л мон≥тора. «б≥льшенн¤ смуги пропусканн¤ дозвол¤Ї зб≥льшити горизонтальну ≥ вертикальну частоти розгорток, що визначаЇ швидкод≥ю системи ≥ ч≥тк≥сть зображенн¤.
 8. ўо означаЇ наклейка TCO'95?
  - ÷е означаЇ, що вир≥б в≥дпов≥даЇ стандарту TCO'95, розробленому в Ўвец≥њ з участю профсп≥лкових, природоохоронних ≥ еколог≥чних орган≥зац≥й. ¬имогам TCO повинен в≥дпов≥дати кожний мон≥тор, що продаЇтьс¤ в ™вроп≥.
  ÷ей стандарт визначаЇ вимоги, ¤ким повинен в≥дпов≥дати вир≥б з точки зору охорони навколишнього середовища, ергоном≥ки, зручност≥ у використанн≥, випром≥нюванн¤ електричних та магн≥тних пол≥в, енергозбереженн¤, пожежноњ ≥ електричноњ безпеки.
  ѕриродоохоронн≥ заходи мають на уваз≥ обмеженн¤ на використанн¤ важких метал≥в, фреон≥в ≥ хлором≥ст¤чих речовин, вогнетривких матер≥ал≥в, що м≥ст¤ть бром ≥ хлор тощо.
  ¬ир≥б повинен бути п≥дготовлений до переробки, а виробник повинен мати розроблену програму по утил≥зац≥њ, ¤коњ в≥н повинен дотримуватис¤ в будь-¤к≥й крањн≥, в ¤к≥й в≥н д≥Ї.
  «г≥дно з вимогами по енергозбереженню, комп'ютер ≥/або мон≥тор повинн≥, п≥сл¤ зак≥нченн¤ де¤кого часу безд≥¤льност≥, знижувати споживанн¤ електроенерг≥њ.
  ѕродукти з маркуванн¤м TCO'95 повинн≥ в≥дпов≥дати жорстким обмеженн¤м на випром≥нюванн¤ електричних ≥ магн≥тних пол≥в.
 9. яких запоб≥жних заход≥в потр≥бно дотримуватис¤ при чищенн≥ екран≥в мон≥тор≥в сер≥њ PR?
  - Ќа завод≥-виробнику на екрани вс≥х мон≥тор≥в CTX наноситьс¤ спец≥альне покритт¤, що зменшуЇ в≥дображенн¤ ≥ в≥дблиски та п≥двищуЇ контраст. ÷е покритт¤ вимагаЇ обережного поводженн¤, тому екран повинен чиститис¤ м'¤ким матер≥алом на зразок вовни. ћатер≥ал повинен бути злегка зволожений. „истити екран потр≥бно обережно, не застосовуючи зайвого натиску.
  ”вага! Ќаступн≥ д≥њ можуть викликати пошкодженн¤ екрана:
  • ¬икористанн¤ побутових миючих засоб≥в, очищувач≥в, аерозол≥в;
  • «абрудненн¤ будь-¤кими речовинами, виготовленими з нафтопродукт≥в;
  • ѕротиранн¤ волокнистими матер≥алами (паперов≥ серветки, туалетний пап≥р та ≥н.);
  • ѕодр¤пини в≥д н≥гт≥в або предмет≥в з пластика;
  • «астосуванн¤ засоб≥в дл¤ чищенн¤ скла, абразивних порошк≥в ≥ паст;
  •  онтакт з наклейками або липкою стр≥чкою;
  • ўо стосуЇтьс¤ спец≥альних засоб≥в дл¤ чищенн¤ л≥нз об'Їктив≥в, компан≥¤ не проводила належних випробувань ≥, в≥дпов≥дно, не рекомендуЇ њх дл¤ використанн¤.
 10. „ому в 15/17-дюймових мон≥тор≥в сер≥њ PR видн≥ одна або дв≥ горизонтальн≥ чорн≥ л≥н≥њ поперек екрана?
  - ƒл¤ мон≥тор≥в сер≥њ PR це абсолютно нормально ≥ Ї характерною особлив≥стю к≥нескоп≥в Trinitron Sony, що використовують технолог≥ю апертурноњ реш≥тки. ƒл¤ кр≥пленн¤ апертурноњ реш≥тки застосовуютьс¤ 1 або 2 виключно тонк≥ горизонтальн≥ проволочки, ¤ке можна пом≥тити на екран≥.
 11. „ому клацанн¤ по екрану мон≥тора спричин¤Ї його мерехт≥нн¤ ≥ спотворенн¤ кольору?
  -  онструкц≥¤ апертурноњ реш≥тки така, що струс спричин¤Ї њњ зм≥щенн¤, магн≥тне поле спотворюЇтьс¤, що спричин¤Ї спотворенн¤ зображенн¤, ≥ потр≥бен де¤кий час дл¤ поверненн¤ системи в початковий стан. “аким чином, абсолютно не рекомендуЇтьс¤ удар¤ти по екрану.
 12. ўо таке дозв≥л?
  - ÷¤ повна к≥льк≥сть п≥ксел≥в, що формують зображенн¤. ƒозв≥л 640х480 означаЇ, що зображенн¤ складаЇтьс¤ з 480 р¤дк≥в по 640 точок в кожн≥й. „им вище дозв≥л, тим ч≥тк≥ше зображенн¤.
 13. як настроњти дозв≥л? яким чином мон≥тор ≥ в≥деоадаптер взаЇмод≥ють один з одним?
  - ƒл¤ настройки дозволу мон≥тора натисн≥ть "ѕуск", пот≥м "Ќастройка", пот≥м "ѕанель управл≥нн¤". ¬ з'¤вившомус¤ в≥кн≥ вибер≥ть "≈кран", в в≥кн≥ мон≥тора вибер≥ть "Ќастройка". —еред ≥нших настройок треба вибрати панель настройки дозволу. ¬ залежност≥ в≥д параметр≥в ¬ашого комп'ютера ¬и можете вибрати один з наступних дозвол≥в: (640x480), (800x600), (1024x768), (1152x864), (1280x1024), (1600x1200).
  Ќастройка дозволу впливаЇ на к≥льк≥сть кольор≥в, що в≥дображаютьс¤ мон≥тором. ќск≥льки в≥деоадаптер маЇ обмежений розм≥р пам'¤т≥, то при п≥двищенн≥ дозволу зменшуЇтьс¤ к≥льк≥сть кольор≥в, що в≥дображаютьс¤. Ѕ≥льш того, настройка дозволу впливаЇ на частоту регенерац≥њ. “ехнолог≥¤ сучасних мон≥тор≥в ≥ в≥деоадаптер≥в дозвол¤Ї њм ≥нформувати один одного про своњ установки дл¤ вибору найкращоњ настройки. ¬ старих системах доводитьс¤ користуватис¤ встановленими на завод≥ настройками.
 14. ≈кран мого мон≥тора мерехтить. ўо робити?
  - ƒл¤ усуненн¤ мерехт≥нн¤ натисн≥ть "ѕуск", пот≥м "Ќастройка", пот≥м "ѕанель управл≥нн¤". ¬ з'¤вившомус¤ в≥кн≥ вибер≥ть "≈кран", в в≥кн≥ мон≥тора вибер≥ть "Ќастройка", пот≥м "ƒодатково", пот≥м "јдаптер", пот≥м "„астота оновленн¤". «б≥льш≥ть частоту оновленн¤ екрана, натисн≥ть "OK".
 15. ѕ≥сл¤ п≥дключенн¤ мон≥тора PR710T, Windows 98 розп≥знала його ¤к мон≥тор Plug&Play. „ому ¤ не можу знайти тип цього мон≥тора в списку драйвер≥в Windows?
  1. - ¬ам треба отримати драйвер дл¤ ¬ашого мон≥тора:
   • «авантажте драйвер з Web-вузла CTX: www.ctx.com.tw
   • «верн≥тьс¤ за драйвером до постачальника ¬ашого мон≥тора
  2. «апуст≥ть програму установки драйвера. ѕрограма автоматично розпакуЇ св≥й вм≥ст в потр≥бн≥ каталоги.
  3. "ѕуск", пот≥м "Ќастройка", пот≥м "ѕанель управл≥нн¤". ¬ з'¤вившомус¤ в≥кн≥ вибер≥ть "≈кран", в в≥кн≥ мон≥тора вибер≥ть "Ќастройка", пот≥м "ƒодатково", пот≥м "ћон≥тор", пот≥м "«м≥нити". ¬ з'¤вившомуся в≥кн≥ вибер≥ть "¬≥добразити список вс≥х драйвер≥в...", пот≥м вибравши "¬≥добразити повний список пристроњв", натиснути на "¬становити з диска". Ќатиснувши кнопку "ќгл¤д", знайд≥ть файл "ctx1998x.inf", вибер≥ть модель ¬ашого мон≥тора.
 16. ўо таке "Plug and Play"?
  - ѕеред п≥дключенн¤м нового обладнанн¤ до комп'ютера необх≥дно встановити необх≥дн≥ драйвера ≥ програмне забезпеченн¤. ÷¤ процедура може вимагати спец≥альних знань ≥ викликати ускладненн¤ у неквал≥ф≥кованих користувач≥в.
  “ехнолог≥¤ "Plug and Play" ("¬ключай ≥ ѕрацюй") робить установку перифер≥йних пристроњв дуже простою. Ќеобх≥дно п≥дключити новий пристр≥й (мон≥тор) до ѕ  ≥ включити його живленн¤. ѕ≥сл¤ завантаженн¤ Windows 95/98 система досл≥джуЇ пристр≥й ≥ встановить необх≥дн≥ драйвера.
  «ам≥на мон≥тора також дуже проста. ѕ≥сл¤ п≥дключенн¤ нового мон≥тора до в≥деоадаптера в≥дкрийте "ћ≥й комп'ютер", пот≥м "ѕанель управл≥нн¤", пот≥м "”становка обладнанн¤". ¬ з'¤вившомус¤ в≥кн≥ натискайте кнопку "ƒал≥" до завершенн¤ процедури установки.
 17. ўо таке "„астота оновленн¤ по вертикал≥" ("„астота кадр≥в", "„астота регенерац≥њ")?
  - „астота оновленн¤ по вертикал≥ або частота регенерац≥њ показуЇ ск≥льки раз≥в в секунду перемальовуЇтьс¤ зображенн¤ на екран≥. Ћюдське око може розд≥льно сприймати б≥л¤ 16-24 кадр≥в в секунду, тому дл¤ злитного сприйн¤тт¤ необх≥дно забезпечити частоту регенерац≥њ, що приблизно дор≥внюЇ 30 кадр≥в в секунду. Ќасправд≥ така частота регенерац≥њ не Ї достатньо швидкою. ‘актично, чим вище частота регенерац≥њ, тим стаб≥льн≥ше зображенн¤.
  ћи рекомендуЇмо встановлювати частоту регенерац≥њ не нижче за 75-85√ц.
 18. ўо таке USB?
  - USB - Universal Serial Bus (”н≥версальна посл≥довна шина) - новий ≥нтерфейс дл¤ п≥дключенн¤ великоњ к≥лькост≥ зовн≥шн≥х пристроњв. « 1998 р. материнськ≥ плати на основ≥ ч≥псета Intel82440BX оснащен≥ шиною USB. Ѕудь-¤кий USB пристр≥й легко п≥дключаЇтьс¤ до концентратора за допомогою стандартних роз'Їм≥в. Windows98 розп≥знають ≥ п≥дключають так≥ пристроњ "на льоту".
  ÷ей ≥нтерфейс прийшов на зм≥ну застар≥лому ≥ незручному посл≥довному порту.
 19. „и актуальна "проблема 2000 року" користувачу мон≥тор≥в CTX?
  - Ќ≥, оск≥льки мон≥тор не використовуЇ н≥¤кого програмного забезпеченн¤, пов'¤заного з датами.

    ѕереклад - Olexandr Slobodyan , 25.XII.2001”краинска¤ Ѕаннерна¤ —еть

√оловна  јлфав≥тний ≥ндекс  ƒов≥дка  ƒодати FAQ  E-mail
Ќовини  ѕошук по сайту

Copyright © 2001 - 2002 Olexandr Slobodyan.
Сайт создан в системе uCoz