√оловна >  омп'ютери >
FAQ ехоконференц≥њ SU.HARDW.CHAINIK

          ѕитанн¤, що „асто «адаютьс¤ ехоконференц≥њ
                SU.HARDW.CHAINIK

               ¬ерс≥¤ в≥д 23-11-2000


 - „и можливо сп≥льно використовувати модул≥ SIMM ≥ DIMM?

ћодул≥ SIMM (FPM, EDO RAM) ≥ DIMM (SDRAM) мають р≥зну напругу живленн¤, 5¬
≥ 3.3¬ в≥дпов≥дно. јле при цьому дл¤ гарантованоњ працездатност≥
р≥вн≥ лог≥чних сигнал≥в не повинн≥ ≥стотно перевищувати р≥вн¤ напруги
живленн¤. ј в випадку, коли виходи SIMM ≥ DIMM вис¤ть на одн≥й загальн≥й шин≥
даних, це в≥дбуваЇтьс¤. ƒо негайного виходу з ладу DIMM'≥в це практично
н≥коли не веде, але до збоњв в робот≥ пам'¤т≥ - з дуже високою ≥мов≥рн≥стю.

ASUS'овська служба техн≥чноњ п≥дтримки в≥дзначала випадки безповоротноњ в≥дмови
SDRAM  при тривал≥й робот≥ в  "заборонних" конф≥гурац≥¤х. “ак що
рекомендуЇтьс¤ уважно вивчити кер≥вництво користувача по конкретн≥й
материнськ≥й плат≥ ≥ з'¤сувати, чи допускаЇтьс¤ одночасна установка EDO/FPM
SIMM ≥ SDRAM DIMM. ≤ ¤кщо так - то ¤ким чином можна при цьому заповнювати банки
пам'¤т≥. як правило, книжка в≥д будь-¤коњ материнськоњ плати м≥стить таблицю, в
¤к≥й перерахован≥ допустим≥ поЇднанн¤ модул≥в пам'¤т≥ в р≥зних банках. - „им в≥др≥зн¤Їтьс¤ пам'¤ть PC-66, PC-100 ≥ PC-133?

÷ифра в назв≥ вказуЇ на максимальну робочу частоту шини, на ¤к≥й
ц¤ пам'¤ть гарантовано працюЇ. «розум≥ло, пам'¤ть PC-133 буде над≥йно
працювати ≥ на б≥льш низьких частотах, тобто 66 або 100 MHz.


 - „и ≥снуЇ перех≥дник PCI-ISA?

Ќ≥. –обота PCI ≥ ISA заснована на р≥зних принципах ≥ простого перех≥дника
не ≥снуЇ.


 - „и можливо зб≥льшити к≥льк≥сть слот≥в ISA?

ћожливо. Ќеобх≥дно використовувати '¤линку'. ÷е плата з розм≥щеними на н≥й
слотами ISA, сполученими паралельно. ѕлата вставл¤Їтьс¤ перпендикул¤рно
материнськ≥й плат≥, в зв'¤зку з чим можуть виникнути труднощ≥ з вставкою в нењ
плат ISA.


 - яка розп≥новка найб≥льш поширених роз'Їм≥в?

9-п≥новий роз'Їм посл≥довного порту

 1 CD     Carrier Detect      6 DSR     Data Set Ready
 2 RXD     Receive Data       7 RTS     Request to Send
 3 TXD     Transmit Data      8 CTS     Clear to Send
 4 DTR     Data Terminal Ready   9 RI     Ring Indicator
 5 GND     Signal Ground

25-п≥новий роз'Їм посл≥довного порту

 1 GND     Shield Ground      14 NC     Not Connected
 2 TXD     Transmit Data      15 NC     Not Connected
 3 RXD     Received Data      16 NC     Not Connected
 4 RTS     Request to Send     17 NC     Not Connected
 5 CTS     Clear to Send      18 NC     Not Connected
 6 DSR     Data Set Ready     19 NC     Not Connected
 7 GND     Signal Ground      20 DTR     Data Terminal Ready
 8 DCD     Carrier Detect     21 NC     Not Connected
 9 NC     Not Connected      22 RI     Ring Indicator
10 NC     Not Connected      23 NC     Not Connected
11 NC     Not Connected      24 NC     Not Connected
12 NC     Not Connected      25 NC     Not Connected
13 NC     Not Connected

25-п≥новий роз'Їм паралельного порту (комп'ютер)

 1 STROBE#   Strobe         14 AUTOFD#   Auto Feed
 2 D0     Data Bit 0       15 ERROR#   Error
 3 D1     Data Bit 1       16 INIT#    Initialize
 4 D2     Data Bit 2       17 SLCTIN#   Select Input
 5 D3     Data Bit 3       18 GND     Ground
 6 D4     Data Bit 4       19 GND     Ground
 7 D5     Data Bit 5       20 GND     Ground
 8 D6     Data Bit 6       21 GND     Ground
 9 D7     Data Bit 7       22 GND     Ground
10 ACK#    Acknowledge       23 GND     Ground
11 BUSY    Busy          24 GND     Ground
12 PE     Paper End        25 GND     Ground
13 SLCT    Select

36-п≥новий роз'Їм паралельного порту (принтер)

 1 STROBE#   Strobe         19 GND     Signal Ground
 2 D0     Data Bit 0       20 GND     Signal Ground
 3 D1     Data Bit 1       21 GND     Signal Ground
 4 D2     Data Bit 2       22 GND     Signal Ground
 5 D3     Data Bit 3       23 GND     Signal Ground
 6 D4     Data Bit 4       24 GND     Signal Ground
 7 D5     Data Bit 5       25 GND     Signal Ground
 8 D6     Data Bit 6       26 GND     Signal Ground
 9 D7     Data Bit 7       27 GND     Signal Ground
10 ACK#    Acknowledge       28 GND     Signal Ground
11 BUSY    Busy          29 GND     Signal Ground
12 PE     Paper End        30 GND     Signal Ground
13 SLCT    Select         31 INIT#    Initialize
14 AUTOFD#   Auto Feed        32 ERROR#   Error
15 NC     Not Connected      33 GND     Signal Ground
16 GND     Logic Ground      34 NC     Not Connected
17 GND     Shield Ground      35       +5V
18       +5V           36 SLCTIN#   Select Input


 - „и можливо п≥дключити COM мишу до PS/2 порту ≥ навпаки?

COM ≥ PS/2 миш≥ розр≥знюютьс¤ сигналами ≥ протоколом обм≥ну. “ому п≥дключенн¤
миш≥ до порту з ≥ншим ≥нтерфейсом можливе т≥льки в тому випадку, ¤кщо сама миша
це п≥дтримуЇ.


 - „и можливо п≥дключити AT клав≥атуру до PS/2 порту ≥ навпаки?

AT ≥ PS/2 клав≥атури розр≥знюютьс¤ т≥льки типом роз'Їму: на перш≥й - DIN, на
друг≥й Mini-DIN. —игнали ≥ протокол обм≥ну у них однаковий. «розум≥ло, дл¤
п≥дключенн¤ знадобитьс¤ перех≥дник або зам≥на роз'Їму.


 - як правильно п≥дключити роз'Їми живленн¤ на материнськ≥й плат≥?

≤снуЇ просте правило: чорн≥ проводи обох роз'Їм≥в повинн≥ бути разом.
¬ ≥ншому випадку велика ≥мов≥рн≥сть пошкодженн¤ обладнанн¤.


 - „и можна п≥дключати/в≥дключати пристроњ при включеному живленн≥?

Ќав≥ть кабел≥ перифер≥йних пристроњв, а тим б≥льше ¤к≥-небудь плати при
включеному живленн≥ не можна н≥ п≥дключати, н≥ в≥дключати.  р≥м пристроњв,
спец≥ально спроектованих дл¤ "гар¤чого п≥дключенн¤" (USB, PCMCIA).


 - „им можна змастити кулер?

“имчасово проблему можна вир≥шити змащенн¤м п≥дшипника парою крапель р≥дкого
м≥нерального або синтетичного масла. ѕ≥д≥йдуть "≥ндустр≥альне" (воно ж
"веретенка", "масло дл¤ швейних машин" тощо), автомоб≥льн≥ моторн≥ або
трансм≥с≥йн≥ масла, сил≥конов≥ мастильн≥ р≥дини. Ќедол≥к один -
р≥дк≥ масла швидко витрачаютьс¤, вит≥каючи ≥з зазора ≥ розбризкуючись. “ак що
кулер через де¤кий час починаЇ шум≥ти знову.

¬'¤зк≥ консистентн≥ змазки (Litol-24, "‘≥ол", Ў–Ѕ, Ў–”—, синтетична "white
silicone grease" ≥ њм под≥бн≥) дл¤ ц≥Їњ мети малопридатн≥. ѕо-перше, через
високу в'¤зк≥сть вони погано проникають в зазори п≥дшипник≥в ковзанн¤.
ѕо-друге, занадто в'¤зка змазка ≥стотно пригальмовуЇ крильчатку (на
малопотужних кулерах спостер≥гаЇтьс¤ зниженн¤ частоти обертанн¤ до 70..40% 
в≥д ном≥нальноњ).

Ѕудь-¤к≥ спроби мазати сон¤шниковим або йому под≥бними пол≥меризуючимис¤
орган≥чними маслами - вбивство вентил¤тора своњми руками. ¬≥дкрийте п≥дручник
х≥м≥њ ≥ прочитайте, з чого складаЇтьс¤ ол≥фа ≥ чому вона на пов≥тр≥ висихаЇ.

якщо ж хочетьс¤ змащувати пор≥дше, а ефект при цьому мати хороший - треба
шукати в≥дпов≥дну змазку. ƒуже добре себе зарекомендували нап≥вр≥дк≥
сил≥конов≥ змазки (що мають в'¤зк≥сть, ¤к в вершк≥в або р≥дкоњ сметани), з
доданн¤м граф≥тового пилу або дисульф≥да мол≥бдену, р≥зко знижуючих терт¤.
ќбороти при цьому падають максимум на 10%, з чим ц≥лком можна миритис¤.


 - як взнати, чи Ї м≥кросхема BIOS'а флешем?

–озповсюджен≥ 1Mbit флеш≥:

Am29F010, Am29F100T: AMD 5V flash ROM
Am28F010, Am28F010A: AMD 12V flash ROM
AT28C010, AT28MC010, AT29C010A, AT29LC010, AT29MC010: Atmel 5V flash ROM
AT49F010, AT49F001T: Atmel 5V flash ROM
AT29LV010A: Atmel 3V flash ROM
CAT28F010V5, CAT28F010V5I: Catalyst 5V flash ROM
CAT28F010, CAT28F010I, CAT28F001B, CAT28F001T: Catalyst 12V flash ROM
28F010: Fujitsu 12V flash ROM
HN58C1000: Hitachi 5V flash ROM
HN28F101, HN29C010, HN29C010B, HN58C1001, HN58V1001: Hitachi 12V flash ROM
A28F010, 28F001BX-B, 28F001BX-T, 28F010: Intel 12V flash ROM
28F010: ISSI 12V flash ROM
M5M28F101FP, M5M28F101P, M5M28F101RV, M5M28F101VP: Mitsubishi 12V flash ROM
MX28F1000AP, MX28F1000P, MX28F1000PC, MX28F1000PPC: Macronix 12V flash ROM
MX29F001T: Macronix 5V flash ROM
MSM28F101: OKI 12V flash ROM
KM29C010: Samsung 5V flash ROM
DQ28C010, DYM28C010, DQM28C010A: SEEQ 5V flash ROM
DQ47F010, DQ48F010: SEEQ 12V flash ROM
M28F010, M28F1001: SGS-Thomson 12V flash ROM
28EE011, 29EE010: SST 5V flash ROM
PH29EE010: SST ROM Chip - Flashable
TMS29F010: Texas-Instr. 5V flash ROM
TMS28F010: Texas-Instr. 12V flash ROM
W29C010, W29EE011, W29C101: Winbond 5V flash ROM
W27F010: Winbond 12V flash ROM
X28C010, X28C010I, XM28C010, XM28C010I: XICOR 5V flash ROM

–озповсюджен≥ 2Mbit флеш≥:

Am28F020, Am28F020A: AMD 12V flash ROM
Am29F002B, Am29F002NB, Am29F200AB: AMD 5V flash ROM
Am29F002T, Am29F002NT, Am29F200AT: AMD 5V flash ROM
Am29LV200T, Am29LV002T, Am29LV200B, Am29LV002B: AMD 3V flash ROM
AT29C020, AT49F002T: Atmel 5V flash ROM
AT29LV020: Atmel 3V flash ROM
BM29FS020: Bright 5V flash ROM
CAT28F002B, CAT28F002T: Catalyst 12V flash ROM
CAT29F002B, CAT29F002T: Catalyst 5V flash ROM
28F002BX-T, 28F020: Intel 12V flash ROM
IM29F002T: IMT 5V flash ROM
PM29F002C: PMC 5V flash ROM
M29F002T: SGS-Thomson 5V flash ROM
MX28F2000TPC, MX28F002TTC: Macronix 12V flash ROM
MX29F002T: Macronix 5V flash ROM
29EE020, 39SF020: SST 5V flash ROM
29LE020: SST 3V flash ROM
TMS28F020: Texas-Instr. 12V flash ROM
W29C020: Winbond 5V flash ROM

–озповсюджен≥ 4Mbit флеш≥:

Am29F400AT, Am29F400BT, Am29F400AB, Am29F400BB, Am29F040B: AMD 5V flash ROM
Am29LV004T, Am29LV400T, Am29LV004B, Am29LV400B: AMD 3V flash ROM
M29F400T: SGS-Thomson 5V flash ROM


 - ўо означають назви OEM, Box ≥ Retail?

÷≥ назви означають тип поставки комплектуючих.  омплектуюч≥ в OEM
вар≥ант≥ призначено дл¤ виробник≥в або складальник≥в, тому звичайно
постачаЇтьс¤ без красивоњ упаковки, кер≥вництва користувача ≥ нос≥¤ з
драйверами. Box ≥ Retail означають вир≥б, призначений дл¤ к≥нцевого
користувача, ≥ тому вони забезпечен≥ вс≥м вищеперел≥ченим.


јвтори:

Serge Polubarjev, 2:5052/2
Abmetko Sergey, 2:450/86.380

=============================================================
ѕереклад - Olexandr Slobodyan, 10.XII.2001”краинска¤ Ѕаннерна¤ —еть

√оловна  јлфав≥тний ≥ндекс  ƒов≥дка  ƒодати FAQ  E-mail
Ќовини  ѕошук по сайту

Copyright © 2001 - 2002 Olexandr Slobodyan.
Сайт создан в системе uCoz